Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.12.2014

Tveterås-utvalgets innstilling

Se pressekonferansen kl 13.

I dag presenteres Sjømatindustriutvalgets innstilling. Utvalget legger sitt arbeid frem fra klokken 13 i Tromsø. Se pressekonferansen her.

Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer tirsdag NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at utvalgsleder Ragnar Tveterås presenterer utvalgets anbefalinger. Også øvrige utvalgsmedlemmer vil være tilstede og tilgjengelige for spørsmål.Utvalget ble nedsatt 22. mars 2013 og har hatt i oppgave å se på sjømatindustriens rammevilkår. Det har særlig sett på forhold som er til hinder eller kan bidra til økt lønnsomhet og verdiskaping.

Det hele skjer på Norges Fiskerihøgskole i Tromsø.

Følg overleveringen på nett-tv