Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.10.2019

Tverrfaglig samarbeid

FUR i Trondheim

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) møtes tirsdag i Trondheim. Utvalget er i sitt femte arbeidsår og ledes av Fiskarlaget.

– FUR har blitt et viktig fag- og rådgivende organ mellom myndighetene og forskerne, og jeg opplever at vi har fått til en dialog og en arbeidsform som fungerer i utvalget. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag som leder FUR.

Tirsdag er utvalget samlet hos Fiskarlaget, samme dag som de pelagiske kvoterådene for 2020 presenteres.

Intensjonen med FUR er å tilrettelegge for et forum der næring og forskning møtes for dialog og samarbeid. Mandatet til utvalget er å gi råd om forskning og bestandsovervåkning.

€“ Det kunne ikke passet bedre at vi møtes samtidig som kvoterådene kommer. For øvrig skal vi i dette møtet se inn i 2020 og blant annet drøfte Havforskningsinstituttets prioriteringer for det neste året, forteller Kjell Ingebrigtsen.

Utvalget møtes vanligvis to ganger i året og er satt sammen av representanter fra næringen med Kystfiskarlaget, Pelagisk forening og Fiskarlaget. Fiskeridirektoratet og NFD er observatører, og HI fungerer som sekretariat.

FUR har også et eget område på hjemmesiden til HI (ekstern lenke) der du kan se referater fra møtene og finne annen informasjon om utvalgets arbeid.

Disse er medlemmer i FUR:

Norges Fiskarlag: Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk

Norges Kystfiskarlag: Øystein Sulebak Ormbostad

Pelagisk Forening: Rose-Mari Berge

Havforskningsinstituttet: Guldborg Søvik, Bjarte Bogstad, Ole Thomas Albert, Cecilie Kvamme og Geir Huse

  • Observatører:

Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet)

Elisabeth Norgård Gabrielsen (Nærings- og fiskeridepartementet)