Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2014

Trygt og viktig å spise fisk

Ny rapport

-Vi er fornøyd med at det slås fast at norsk fisk er både trygg, sunn og helsefremmende å spise, sier næringsmiddelteknolog Knut Eriksen i Norges Fiskarlag. En rapport slår fast at fet fisk er OK også for gravide.

Helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet med i en ny vurdering av nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten viser at ingen får i seg skadelige mengder av miljøgifter av å spise mye fet fisk, heller ikke gravide og kvinner i fruktbar alder. Rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. Vurderingen er bestilt av Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Rapporten ble lagt frem mandag 15. desember.

-Vi er fornøyd med at det slås fast at norsk fisk er både trygg, sunn og helsefremmende å spise, sier næringsmiddelteknolog Knut Eriksen i Norges Fiskarlag.

Han mener det er fornuftig med vitenskapelige tilnærminger til disse spørsmålene og at mattrygghet både er viktig generelt og også fordi sjømatnæringen er en så sterk internasjonal aktør.

-Vår næring er avhengig av tillit til de produktene vi leverer til både norske forbrukere og til millioner av mennesker i drøyt 130 land rundt om i verden.

Fisk er viktig og sunt

– Denne oppdateringen er viktig for at vi skal kunne gi gode råd til befolkningen om hva som er trygt og sunt og spise, sier Harald Gjein, direktør i Mattilsynet, og Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet.

VKM konkluderer at det er godt dokumentert at fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom. Fisk bidrar positivt til utvikling av nervesystemet hos foster og barn. De som spiser lite fisk, det vil si mindre enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken, kan gå glipp av disse helsefordelene.

– Vi vet fra før at fisk og fiskeolje beskytter mot utvikling av hjerte- og karsykdommer, og kan redusere risikoen for død av hjertesykdom. Fisk er dessuten en god kilde for næringsstoffer som vitamin D, selen og jod, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Kvinner i fruktbar alder bør spise mer fisk 

-Vi anbefaler at man spiser fisk til middag to til tre ganger i uken, og gjerne bruker fisk som pålegg. Det er gledelig at denne rapporten underbygger kostrådet om fisk, og at den viser at det ikke er grunnlag for å anbefale egne varsomhetsregler for gravide eller kvinner i fruktbar alder. Den viser tvert om hvor viktig der er at denne gruppen spiser fisk, fordi det er godt dokumentert at mors inntak av fisk bidrar positivt til utvikling av nervesystemet hos foster og spedbarn som ammes.

For å oppnå helsefordelene må man spise mer fisk enn tilsvarende ett fiskemåltid i uken. Mange gravide spiser imidlertid mindre enn ett fiskemåltid. Fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av nervesystemet dersom mor spiser lite fisk.

Det er videre dokumentert i VKMs rapport at kosttilskudd med fiskeolje ikke gir alle de samme helsegevinstene som det å spise fisk. Basert på det man vet i dag, kan man ikke si noe sikkert om helsegevinster utover fire fiskemåltider i uken. Det trengs også mer kunnskap om hvorfor fisk er sunt.

Les mer hos Mattilsynet.