Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.06.2017

Trygderetter i fokus

Møtte kvinnenettverket

Kvinneforumet i fiskerinæringen møtte denne uken Fiskarlaget til kontaktmøte. Trygderettigheter er et hovedtema det skal arbeides videre med etter møtet.

Forum for kvinnelige fiskere ble etablert etter at 18 kvinner i slutten av mai møttes i Alta.

Kvinneforumet har valgt å inngå et samarbeid med Fiskarlaget og det var i den forbindelse de tre kvinnene møtte fagsjef Joakim Martinsen i Tromsø denne uka.

Trygderetter

Kvinneforumet har et særlig ønske om en gjennomgang av kvinnelige fiskeres trygderettigheter. Dagens regelverk oppleves ikke som tilpasset for kvinnelige yrkesfiskere. Særlig gjelder dette rettigheter knyttet til graviditet, fødsel og permisjon.

I møtet ble det vist til at kvinner opplever at det er utfordrende å få bistand i disse spørsmålene i kontakt med NAV, Garantikassen for fiskere, Fiskeridirektoratet og andre.

– Vi skal i samarbeid med forumet forsøke å få gjennomført et kartleggingsprosjekt for å få belyst kvinnelige fiskeres trygderettigheter. Dette som et første steg på veien for å få til de nødvendige endringene, sier Joakim Martinsen.

Annen oppfølging

Det ble også enighet under møtet om at Norges Fiskarlag bidrar med økonomisk støtte slik at kvinneforumet kan holde et årlig møte.

Til Fiskarlagets landsmøte i november inviteres også to representanter fra forumet til å delta som gjester. Som kjent kan alle gjester delta aktivt i debatten om fremtidig kurs for norsk fiskerinæring.

Om møtedeltagerne

Deltagerne i møtet i Tromsø har for øvrig bred erfaring fra næringen.

Trude Halvorsen flyttet til Sørøya i fjor. Hun driver fiske med en ny båt i åpen gruppe, med hvitfisk og krabbe. Har vært i næringa med egen båt i mange år.

Tina Ervik kommer fra en fiskerfamilie, og er bosatt i Trondheim. Hun jobber nå som mannskap om bord på ringnotbåten «Svanaug Elise» fra Frøya.

Susanne Johansen er bosatt på Senja, og er i dag mannskap om bord på en sjark. Hun er utdannet mekaniker, men begynte som fisker for to år siden og trives veldig godt med det.