Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.11.2019

Tråling etter laksesmolt

HI søker fartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie to moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt.

Havforskningsinstituttet ønsker å leie to moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i to ulike fjordsystemer langs Norskekysten – Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i ulike perioder på 1 måned fra mai til juni 2020, og for tilnærmet tilsvarende perioder for året 2021, samt opsjon for årene 2022–2023. 

I tillegg til tråling etter vill laksesmolt kan fartøyene pålegges annen prøvetaking i f.m. Havforskningsinstituttets aktiviteter, for eksempel utsetting av fisk i smoltbur, vannprøver og hydrografi.

Konkurransene er kunngjort på Doffin; https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-377255

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

Eventuelle spørsmål kan rettes til på e-post til anskaffelser@hi.no 

Tilbudsfrist er 19.12.2019  kl 12.00.

Kontaktperson: 
Jan Trygve Nybø

97607849

jan.trygve.nybo@hi.no