Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.04.2014

Tradisjonell tøking av fisk videre

Endring i animaliehygieneforskrifte

Mattilsynet har fastsatt en endring av nasjonale bestemmelser for å kunne videreføe tradisjonell tøking av fisk utendøs. Norges Fiskarlags innspill ble tatt til følge i høingsrunden.

Endringen kommer på bakgrunn av at Mattilsynet har funnet det nødvendig og hensiktsmessig å fastsette utfyllende nasjonale bestemmelser om tradisjonell tøking av fisk utendøs.

Mattilsynet har vurdert at næringsmidler framstilt ved tradisjonell tøking av fisk utendøs omfattes av definisjonen av næringsmidler med tradisjonell egenart, og har derfor gitt utfyllende bestemmelser i forhold til gjeldende regelverk.

Endringen medføer unntak fra krav til lokaler i næringsmiddelhygieneforskriften, hvor man har erstattet disse med visse krav til steder og hjell/hesjer hvor utendøs tøking kan foregå. Hjell/hesjer skal også kunne identifiseres med tilknytning til virksomheten.

– De nye endringene er i tråd med de kommentarer Norges Fiskarlag hadde i høingsrunden, sier Fiskarlagets-seniorrådgiver Knut Eriksen.

Les mer om saken på-Mattilsynets nettsider.