Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2013

Torskepris fastsatt

Råfisklaget med egen fastsettelse

Norges Råfisklag har ensidig fastsatt minsteprisene på torsk etter at det tirsdag ikke ble enighet med fiskeindustrien om nye torskepriser. Det er enighet om en rekke av de andre fiskeprisene. -Som fiskere ønsker vi høyere pris, men vi sier oss rimelig godt fornøyd med det som nå er klart, uttaler Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

-Vi i Fiskarlaget oppfatter det slik at Råfisklaget på våre vegne ser ut til å ha argumentert på en fornuftig og balansert måte i forhandlingene. Det beste er jo likevel at man kan bli enige foran den nye vintersesongen, uttaler Kjell Ingebrigtsen.

-Fiskarlaget har registrert det samme som Råfisklaget, at det er en positiv utvikling i markedet. Vi tror derfor det er fornuftig å lande på en pris som peker oppover. Som fiskere leverer vi sjømat med høy kvalitet og markedet vet at det er dette de får. Norges Fiskarlag er derfor totalt sett godt fornøyd med utfallet i saken og vi mener det nå er viktig å få kommet i gang med vinterfisket med ro rundt prissaken , konstaterer Kjell Ingebrigtsen.

I en pressemelding fra Norges Råfisklag tirsdag kveld opplyser Råfisklaget følgende om forhandlingene og prisfastsettelsene:

«Fiskeindustrien og Norges Råfisklag klarte under dagens drøftelser ikke å komme til enighet om alle de nye minsteprisene for fisk. Industrien ved FHL og NSL la liten vekt på de positive markeds-signalene og gikk inn for en reduksjon av minsteprisene for torsk.

Råfisklaget ønsket et forsiktig løft i prisene både for torsk, hyse og sei i tråd med positive og godt dokumenterte signaler i markedet. Økte priser i råvaremarkedet for fryst fisk, gunstig lagersituasjon og positive valutaforhold lå blant annet til grunn for dette.

Partene ble enige om nye minstepriser for snøefanget hyse, de to minste størelsene av sei og for videreføing av prisene for en rekke andre arter/størelser.

I etterkant av drøftelsene har Norges Råfisklag fastsatt nye minstepriser for torsk, hyse og sei som innebærer en økning på fra 25 til 50 øe pr. kg i forhold til gjeldende minstepriser.

De viktigste endringene framgår av etterfølgende oversikt. Det vises for øvrig til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 16. desember 2013 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 14,00 (+ kr 0,50)
Torsk 2,5-6,0 kg kr 11,25 (+ kr 0,50)
Torsk 1,0-2,5 kg kr 10,25 (+ kr 0,50)
Torsk under 1,0 kg kr 9,00 (+ kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (snøefanget) kr 11,00 (+ kr 0,50) (enighet)
Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,50)
Hyse under 0,8 kg kr 6,00 (+ kr 0,50)

Sei over 2,3 kg kr 9,00 (+ kr 0,50)
Sei 1,2-2,3 kg kr 7,50 (+ kr 0,25) (enighet)
Sei under 1,2 kg kr 5,50 (+ kr 0,25) (enighet)

Rogn av torsk kr 6,00 ( – kr 1,00 )
Hau av torsk til konsum kr 0,75 (+ kr 0,25 )»