Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2014

Torskeeksporten i taket

Rekorder for fall

Norge eksporterte torsk for 1,16 milliarder kroner i november. Det er en økning på 34 prosent fra november i fjor. Hittil i år er det eksportert torsk, sei og hyse for 10,95 milliarder kroner, melder sjømatrådet.

Eksporttallene for hvitfisk er 960 millioner høyere enn for hele fjoråret til sammen. Norge har aldri tidligere eksportert mer torskefisk, verken i en november måned eller etter årets første elleve måneder.

Norge eksporterte torsk for 1,16 milliarder kroner i november. Det er en økning på 293 millioner kroner eller 34 prosent fra november i fjor. Hittil i år er det eksportert torsk, sei og hyse for 10,95 milliarder kroner. Det er 960 millioner mer enn for hele fjoråret til sammen. Norge har aldri tidligere eksportert mer torskefisk, verken i en november måned eller etter årets første elleve måneder.

– Allerede ved inngangen til desember har vi eksportert mer torsk, sei og hyse enn for hele 2013 til sammen og det til adskillig bedre priser enn i fjor. Noe av forklaringen er nok valutadrevet. Men at Portugiserne skal ha klippfisk til jul, det er helt sikkert, sier Ove Johansen, bransjesjef torskefisk hos Norges sjømatråd.

Største mengde klippfisk hittil i år

Norge eksporterte klippfisk for 413 millioner kroner i november. Det er 163,5 millioner kroner, eller 66 prosent, mer enn for samme måned i fjor. Det ble totalt eksportert 9 213 tonn klippfisk, som er 1 615 tonn mer enn november i fjor. Hittil i år er det eksportert til sammen 91 352 tonn klippfisk og aldri tidligere er det eksportert større volum i løpet av årets første elleve måneder.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 275 millioner kroner, opp 155,5 millioner kroner fra november i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 110 millioner kroner, noe som er 8,1 millioner kroner mer enn i november 2013.

Portugal er Norges største enkeltmarked for klippfisk, både for november og hittil i år. I november ble det eksportert klippfisk for 190,4 millioner kroner, 119 prosent mer enn for tilsvarende måned i fjor. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 1,08 milliarder kroner til Portugal, 31 prosent over fjoråret.

Brasil, som nest største marked totalt og største marked for klippfisk av sei, hadde en vekst på 28 millioner kroner til totalt 93,6 millioner kroner i november. Hittil i år er det eksportert klippfisk til Brasil for 909,6 millioner, 23 prosent mer enn for samme periode i fjor.

Fortsatt prisløft på saltfisk

I november økte eksporten av saltfisk med 4,4 millioner kroner til totalt 45,2 millioner kroner. Prisen for hel salt torsk var i november kroner 37,53 per kilo, 33 prosent høyere enn for samme måned i fjor.

Hittil i år har eksporten av saltfisk, både hel og filet, økt med 18 prosent til 885 millioner kroner. Samtidig har eksportert volum økt med to prosent til totalt 31 113 tonn. Portugal har kjøpt 70 prosent av all eksportert norsk saltfisk hittil i år, til en verdi av 605 millioner kroner

Nigeria størst på tørrfisk

Det ble eksportert hel tørrfisk i november for 88,7 millioner kroner. Det er en økning på 30 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 852 tonn tørrfisk i november, hvor 665 tonn var lofotrund tørrfisk.

Til Italia og San Marino ble det eksportert lofotrund tørrfisk av torsk for 40 millioner kroner. Det er en prosent mer enn for november i fjor. Gjennomsnittprisen gikk samtidig opp med seks prosent per kilo.

Nigeria kjøpte hel tørrfisk for 29 millioner kroner i november og det er en økning på 107 prosent fra november i fjor. I tillegg kjøpte Nigeria tørkede hoder og rygger av torskefisk for 15 millioner, til sammen 44 millioner kroner.

Prisvekst for fryst gir ny rekord

Eksporten av fryst fisk økte med 66,1 millioner kroner til totalt 435 millioner kroner i november. Prisøkningen for fryst hel torsk var i gjennomsnitt 39 prosent over samme måned i fjor og ble omsatt for 22,33 kroner per kilo.

Verdien av fryst filet går opp med 38 prosent til 64 millioner kroner. Største marked Storbritannia økte i november med 41 prosent til 35,2 millioner kroner.

Hittil i år er det eksportert fryst fisk, hel og filet for 3,9 milliarder kroner, 18 prosent mer enn for samme periode i fjor. Eksporten har aldri tidligere vært høyere. Kina har kjøpt fryst torsk, sei og hyse for 1,5 milliarder kroner hittil i år.

100 000 tonn ferskfisk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom totalt på 168 millioner kroner. Det er 34 prosent mer enn for november i fjor.

Målt i volum ble det eksportert 39 prosent mer fersk hel torsk i november, til sammen 2 356 tonn. Prisen gikk opp med 10 prosent, eller 2,37 kroner, til 26,38 kroner per kilo i november.

Eksporten av ferske filetprodukter kom på totalt 29,3 millioner kroner i november, en økning på 9,5 millioner kroner. Prisen steg i snitt med 12 prosent.

Hittil i år er det eksportert ferskfisk, hel og filet for 2,2 milliarder kroner, 457 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor. Volumet har for første gang passert 100 000 tonn og aldri tidligere har eksporten vært større verken målt i verdi eller volum.