Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2017

Topptung avslutning

Organisasjonskurset

Hele ledelsen i Norges Fiskarlag var til stede og bidro onsdag til å fylle programpostene for tredje og avsluttende dag av organisasjonskurset på Hell i Trøndelag.

Leder Kjell Ingebrigtsen sluttet seg til kursdeltagerne allerede tirsdag kveld og deltok under middagen og i det sosiale programmet.

-Det er vår prioritering at ledelsen deltar og møter kursdeltagerne når vi holder denne typen organisasjonsbyggende arrangement, forteller Ingebrigtsen. Det er viktig at vi får anledning til å møte medlemmer på en måte som gir tid og anledning til å bli kjent og å drøfte ulike typer saker i en helt annen grad enn man rekker og får til under formelle organisasjonsmøter, sier han.

Grundig kvoteinnføring

Onsdag formiddag fikk deltagerne en omfattende innføring i Fiskarlagets brede arbeid og engasjement knyttet til arbeidet med kvoter og reguleringer, både nasjonalt og internasjonalt.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen er fagansvarlig for ressursområdet i organisasjonen og fortalte inngående om hvor omfattende organisasjonens arbeid er for medlemmene gjennom året.

Landsmøte og organisasjon

Generalsekretær Otto Gregussen rapporterte til kursdeltagerne fra Landsmøtet og om det videre arbeidet som er lagt opp knyttet til utviklingsprosessen i organisasjonen.

Deltagerne var aktive med spørsmål, innspill og kommentarer under hele formiddagssesjonen.

-Jeg liker denne typen møter spesielt godt. Innspillene og diskusjonene er en puls på det som rører seg i organisasjonen og viktige signal og dialoger for oss som skal gjøre jobben på vegne av alle medlemmer og medlemsgrupper, sier Otto Gregussen.

Avtakk fra Kjell

Under avslutningen av kurset informerte Kjell Ingebrigtsen deltagerne om element fra Fiskarlagets strategi og vurderinger på noen sentrale områder i arbeidet. Han oppsummerte og takket også kursdeltagerne for at de har prioritert å delta tre dager på kurs.

Kursdeltagerne ble avslutningsvis avtakket og tildelt kursdiplom av lederen i Fiskarlaget.