17.08.2023

Toppmøte om havvind

Arendalsuka

-Vi har på vegne av norske fiskere fått en synlig og viktig plass i havvind-debatten. Dette sier leder Kåre Heggebø i sin oppsummering om havvind under Arendalsuka. Torsdag inviterte Equinor til toppmøte om havvind, der LO, NHO, havvindnæringen og vi var med.

De første havvindlisensene er nå i ferd med å bli tildelt, 14 år etter at Hywind Demo ble montert utenfor Haugesund. Regjeringen har en ambisjon om å tildele areal for utbygging av 30 GW med havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.

Norges Fiskarlag har sammen med våre medlemslag lagt ned et omfattende arbeid knyttet til å ta vår plass rundt bordet og i samfunnsdebatten om havvind. I denne sammenhengen er det ikke minst viktig at både regjeringen og sentrale havvindorganisasjoner nå har støttet opp om at det ikke skal bygges ut vindkraftverk i viktige fiske- og gyteområder.

Kåre Heggebø sier han fortsatt er spent på hva som vil skje fremover, hvilke konsekvenser energiutbygging på havet vil få, men at han samtidig er stolt over det gjennomslaget og den dialogen vi som organisasjon har oppnådd i samfunnsdebatten om den nye næringen.
-Det er mange ukjente faktorer knyttet til havvind, men vi deltar på og lyttes til i det arbeidet som nå pågår på politisk hold og det er viktig for å kunne bidra med våre erfaringer så den negative effekten fra denne typen ny næring i havet bli minst mulig.

Trenger kunnskap

Under Fiskarlagets eget arrangement på Arendalsuka på tirsdag (lenke til omtale) påpekte fagdirektør Geir Huse fra Havforskningsinstituttet at det er viktig med mye mer kunnskap om effekter av havvind.

-Også vi har pekt på behovet for å vite mer, før vi ruller ut en så omfattende og ny næring som havvind representerer. Ambisjonene er for meg skremmende store når det gjelder antall vindturbiner og arealet den nye næringen vil kunne beslaglegge, sier Kåre Heggebø.

Kåre Heggebø i samtale med NVE-topp Kjetil Lund (i midten) og Pål Eitrheim fra Equinor. Equinors arrangement ble ledet av Siri Kristiansen (t.h.)

Han påpekte også det i påhør av både LOs og NHOs topper og Per Vidar Kjølmoen (Ap) fra nøringskomiteen i Stortinget at Norges Fiskarlag vil fortsette å være tydelige på at arealbeslagene må avgrenses, og at det må være et tett samarbeid med næringen og fiskeriforvaltningen om hvilke arealer som vil kunne beslaglegges av havvind.

-Vi må skåne de mest sårbare og viktige fiskefeltene. Ingen kjenner effekten det kan få på økosystemene om vi ikke tar hensyn til fiskerne erfaringer, slik Trond Christian Edvardsen påpekte om Sønnavind A tidligere i uka.

Kåre Heggebø henviser da til innlegget Edvardsen holdt under Arendalsuka, der han viste til at Sønnavind A er ett av områdene som nå må tas ut av de 20 foreslåtte utredningsområdene for havvind i NVEs rapport.

Under Equinors fullsatte arrangement på et hotell i Arendal var også NVEs toppsjef Kjetil Lund. Kåre Heggebø fikk dermed gjentatt dette innspillet til en av dem som arbeider tettest med det politiske miljøet og næringen om å utrede den nye energikilden.

Kåre Heggebø var tilhører da Trond Christian Edvardsen, som er om bord på Agderbåten «Nesejenta», viste til at det samme området er et nøkkelområde for både lokale- og nasjonale fiskeriinteresser.

Mye havvind

Norges Fiskarlag har deltatt i en rekke arrangementer om havvind under årets Arendalsuke.

-Temaet er derfor omfattende belyst og våre standpunkt har vi fått godt fram, og også fått anledning til å nyansere. Jeg er derfor veldig godt fornøyd med det arbeidet vi har fått gjort denne uka, samtidig som saken vil kreve mye av oss fremover også, sier Kåre Heggebø.

Mer enn 150 mennesker deltok i salen for å få med seg de ulike samfunnstoppenes innspill og synspunkt om havvind.

Takker for innsatsen

Lederen i Fiskarlaget sier han er fornøyd med å ha en stab og et korps av tillitsvalgte som bidrar til at organisasjon kan holde trøkket oppe i en så viktig sak som dette.

-Mange fortjener takk og ros for den omfattende innsatsen som legges ned. Det er slik at vår stemme må høres for at vi skal bli hørt. Derfor er ikke jobben gjort enda. Og arbeidet med å synliggjøre våre erfaringer og våre bekymringer vil fremdeles være nødvending både i denne og andre saker, påpeker Kåre Heggebø og legger til at:

-Vi i Norges Fiskarlag arbeider selvfølgelig for våre medlemmers økonomiske og faglige interesser. Samtidig så er vi overtydelig på at dette interessearbeidet også må skje med en grunnleggende respekt for å høste av bestandene på en bærekraftig måte og bidra til at havet er en god plass for sjømaten å vokse opp. Vi har derfor et totalansvar for å representere og arbeide for en næring i evighetens perspektiv. Dette er et stort privilegium og et stort ansvar, avslutter lederen i Fiskarlaget fra bryggekanten i Arendal.