Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2014

Toppår for skreigyting

HI har avsluttet gytetokt

Havforskningsinstituttet (HI) har nå avsluttet det årlige skreitoktet fra Tromsø til Bodø. Årets toktresultat gir et mengdeanslag som er noe lavere enn fjorårets rekordregistrering. Dette resultatet er fortsatt ett av de høyeste som noen gang har blitt observert, melder HI.-

Skreitoktet er som navnet sier et forskningstokt som dekker gyteinnsiget av Barentshavstorsk til gytefeltene utenfor Vesterålen og Lofoten.

Knut Korsbrekke ved HI forteller at gjennomføingen av toktet skjer i form av relativt tette parallelle kurser og et avansert ekkolodd benyttes til å måle mengde fisk under båten. Mengden fisk som observeres splittes på alders- og størelsesgrupper ved hjelp av stikkprøver tatt med forskningstrål. Toktet ble gjennomføt med gode værforhold underveis.

Litt mindre
På HIs hjemmeside melder Korsbrekke at gyterne domineres av ni og ti år gammel fisk. Dette gjø at gjennomsnittsvekten blir nokså høy, og vi kan vel trygt regne med at fritidsfiskerne som deltok i verdensmesterskapet i skreifiske utenfor Svolvær lødag 29. mars var fornøyde, tror Korsbrekke.

Levermengden per fisk lå i fjor omtrent på langtidsgjennomsnittet, mens det i år lå omtrent en prosent lavere. Dette tyder på et noe redusert mattilbud for stor torsk i Barentshavet i månedene fø gytesesongen.

De tetteste forekomstene av skrei ble observert på gytefeltene ved Røst (østsiden) og på Hølla mellom Svolvær og Skrova. Gyteforløpet ble observert ved hjelp av håvtrekk med finmasket håv fra 100 meters dyp opp til overflaten.

Enorm eggemengde

Den høyeste tetthet av egg som er observert noensinne ble gjort på Hølla med over 26000 egg per kvadratmeter. Hølla er et relativt lite område, men enkle betraktninger rundt arealet gir antydningen om at det nå flyter om lag 900 milliarder egg i vannmassene der.

Hvert egg er ca 1,4 mm i diameter, og skulle man ta på seg arbeidet med å legge dem etter hverandre vil det rekke fra jorda til månen mer enn tre ganger. Totalt antall egg gytt i toktområdet blir mange billioner (en billion er en million millioner).

Informasjonen fra toktet vil bli bearbeidet og vil inngå som en del av grunnlaget for kvoterådet som Det internasjonale havforskningsrådet vil gi i begynnelsen av juni til norske og russiske myndigheter.