Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2023

Tommy vil engasjere flere

Verver – med ambisjoner

Tommy Larsen fra Husøy på Senja vervet åtte medlemmer på rappen og ble årets verver i 2022. For det får han ros og heder fra oss i Fiskarlaget. Samtidig avslører han at lokallaget skal bli større.

Tommy Larsen er lokallagsleder i Senja Fiskarlag, ett av tre lokallag i øykommunen.

Han har et stort engasjement for næringen og organisasjonen og er den som vervet flest nye medlemmer i organisasjonen i 2022.

For dette får han to vervepremier; både en regattadress og 1000 kroner i pengegave for å ha vervet mer enn fem medlemmer.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø sier verving er en nødvendighet i vår type organisasjon.

– Ja, det er viktig – og som leder er jeg takknemlig for det engasjementet som Tommy Larsen har. Vi er avhengig av engasjement på alle nivå, og jeg sender en takk både til Tommy og de mange titall andre medlemmene som også var på hugget og fikk med en eller flere kolleger i løpet av fjoråret.

Kåre Heggebø (bildet) sier det oppfordringen står også for 2023.

– Ja, målet må være å slå Tommy i 2023. Det er enkelt å verve. Trykk bare på «Medlemskap» i appen din og legg inn kontaktinfo til den du verver. Så enkelt og så kjapt, minner han om.

Lett å verve

52-åringen eier «Husøy» og har drevet med garnfiske hele livet. De siste 15 årene har det vært med båter på 40-50 fot og drift med garn, not og snurrevad.

– Nå ble jeg litt satt ut, sier han om påskjønnelsen for verveinnsatsen. Dette hadde jeg ikke ventet.

Han synes ikke det å verve åtte medlemmer var så mye.

– Når man tenker på andre lokallag og beliggenheten på dem så bør jo potensialet være stort, mener 52-åringen, som oppfordrer andre til å hive seg rundt og verve.

– Jeg synes vi har fått det bra til her og i mitt hode har jeg et lite mål om at vi skal klare å bli det største laget på Senja. Så får vi jo se etter hvert om det er mulig å samle alle fiskerne på Senja i ett felles lag, sier han.

– Å arbeide sammen uten å bli uenige er fint. Det må være et mål. Kanskje kan vi bli større enn Tromsø også, sier han drømmende.

Gikk på kaia

Tommy Larsen la en enkel strategi for sin verveinnsats.

– Jeg så fort at det var mange uorganiserte fiskere da jeg kom med i styret i lokallaget. I fjor vår bestemte jeg meg for å gå litt hardt ut. Alt som skulle til var å ta en tur på kaia, forteller han.

I løpet av kort tid fikk han åtte på kroken, og alle har nå betalt sine kontingenter. Dette gjør at vervingene godkjennes.

– Nå minker det med uorganiserte på Husøya, forteller han – og legger til at flere har tatt kontakt fra nabobygdene og vil være med i laget.

– Dette er kjempepositivt og viser at vi må ha gjort noe rett, sier den driftige lokallagslederen.

Husøy er et tett lokalsamfunn på Senja. Tommy Larsen sier det var lett å verve åtte.

Aktivt lag

– Folk vil være med når det vises at vi gjør en jobb. De som er avventende prøver jeg å fortelle litt om alt det Fiskarlaget bidrar med på alle nivå. Det er mange som ikke har satt seg inn i hvor stor betydning organisasjonen har for de vilkårene vi som enkeltaktører får i vår hverdag på havet, sier Tommy Larsen.

Han bruker blant annet medlemsfordelene som en brekkstang overfor potensiele nye medlemmer.

Fiskarlaget har landets beste fiskerijurister, det ser vi gang etter gang eksempler på – og dette er en av de fremste grunnene til å være med. Trenger man juridiske råd og hjelp så får man det som medlem, påpeker Larsen.

– Jeg opplever også at fiskerne skjønner verdien av å stå samlet og være organisert. Noen trenger bare en liten dytt.

Tommy Larsen i hjemmehavna.

Skal bli flere

Lokallagslederen på Husøya har altså som mål å bli regionens største lokallag.

– Man må da ha litt ambisjoner, sier han lattermild på telefon fra hjemstedet da Fiskarlaget tar kontakt.

– Vi må våge å sette oss mål, sier han, og forteller at ett av satsingsområdene er å involvere ungdom.

Senja Fiskarlag har fått med seg en driftig ung dame i styret, og har også vervet flere som nå er under utdanning.

– Vi må tenke på framtida og ta den yngre generasjonen med også inn i styret. Det er for sent å ta dem med inn når vi er gått ut, påpeker han.

En annen del av Larsens plan er å tilrettelegge for å få med flere. Sammen med styret planlegges det nå møter, der også uorganiserte inviteres for å bidra til ytterligere oppmerksomhet.

Lokallaget vil fortsette å engasjere seg både lokalt og med generelle fiskeripolitiske tema.

– Vi har deltatt i debatter knyttet til arealer på havet og vært med på flere høringer. Det er viktig å delta med vår stemme, samtidig som den bør være saklig. Jeg opplever at vi har fått mye ut av det vi har vært med på, sier han og takker også for hjelp og bistand fra Nord Fiskarlag.

– Ja, vi har hatt god dialog med kontoret i Tromsø, og jeg har flere ganger vært innom også for å hilse på. Det er både nyttig og interessant å få delta i organisasjonslivet – og det sørger jeg også for å fortelle lokallagsmedlemmene om. Det er viktig at de ser og skjønner hvordan ting henger sammen, avslutter årets verver for 2022.

Vi gratulerer og sender oppfordringen fra Tommy Larsen videre: – Gå ut på kaia og utfordre til å delta i organisasjonen!

Ny vervestige

Fra 1. september 2022 har Fiskarlaget endret vervepremiene sine.

Ett medlem: Fiskarlagets drikkeflaske

Tre medlemmer: Fiskarlagets t-skjorte

Fem medlemmer: Fiskarlagets genser

Hanna Bakke-Jensen (bak) og Kåre Heggebø (i midten) har på seg genseren og T-skjorta som står på vervepremielista til Fiskarlaget.