Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.03.2015

Toktet må følges opp

Ingebrigtsen om NVG

– Det er tydelig at det er nødvendig med årlige gytetokt på sild. Dette sier Kjell Ingebrigtsen i en kommentar etter at Havforskningsinstituttet i går kom med rapport etter årets ekstraordinære tokt.

Lederen i Fiskarlaget sier han er svært fornøyd med at organisasjonene i næringen kunne bidra til å få på plass årets tokt, ettersom en del-finansiering av toktet ble hentet fra inndratte midler gjennom Norges Sildesalgslag.

-Jeg synes også det er viktig å understreke at vi både har og må fortsette å ha et godt samarbeid mellom fiskerne og forskerne. Dette må vi få tatt videre slik at felles kunnskap om havet blir ivaretatt og optimalisert i dette samarbeidet.

Kjell Ingebrigtsen sier han også ser på erfaringene etter det ekstraordinære sildetoktet slik at det heretter er avgjørende at det blir et årlig tilsvarende tokt.

– Norge er verdensledende på havforskning og skal troverdigheten opprettholdes må også kunnskapsgrunnlaget være stabilt og jevnt. Myndighetene må bidra til å få dette på plass og inn i regulære program for forskerne våre. For en stor fiskerinasjon som Norge er det umåtelig viktig at vi til enhver tid har god nok kunnskap om den enkelte bestanden. Kunnskap som vi må kjenne oss trygge på, sier Kjell Ingebrigtsen.

Les mer om årets tokt hos Havforskningsinstituttet.