Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2014

Tok seismikk-kontakt med Lien

Fiskere måtte vike

-Jeg har hatt kontakt med olje- og energiminister Tord Lien om denne saken. Våre synspunkt er klart formidlet, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

-Fire fartøy i godt fiske ble natt til i går hindret av et seismikkfartøy.

Tre-trålere og en linebåt har de siste dagene fått svært gode fangster av torsk og hyse på Thor Iversen-feltet sø i Barentshavet.

-Både tråleren «Prestfjord» og «J.Bergvoll» melder at seismikkfartøyet «WG Magellan» ikke tok hensyn til at fartøyene lå i fiske. Prestfjord måtte også vike for å unngå en farlig situasjon med seismikkfartøyet.
Skipperen har gitt direkte uttrykk for hva han synes om dette i en facebook-melding til olje- og energiminister Tord Lien og det samme har jeg med direktekontakt med ministeren, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Seismikkfartøyet er på oppdrag for flere operatøer, inkludert Statoil og våre medlemmer har både vært i kontakt med skipets fiskerikyndige, samt en rekke offentlige etater uten å få god bistand. Vi opplever at våre erfaringer og opplevelser ikke tas hensyn til når seismikkskip går mindre enn to nautiske mil fra aktivt fiske, sier Ingebrigtsen.

Skipper Kyrre Hansen om bord på «J.Bergvoll sier til fbfi.no at han opplever at ledelsen på det aktuelle skipet ikke har tilstrekkelig respekt for fiskeri.

-Og problemet skremmeeffekt har de knapt høt om, sier skipperen.

Skipper Lasse Johannessen om bord på Prestfjord tok vedlagte bilde av kartplotteren om bord da den viste at «WG Magellan» hadde en avstand på 1,9 nautiske mil fra tråleren. Det går også tydelig frem hvordan tråleren har operert i samme område over tid.

Kjell Ingebrigtsen sier havressursloven klart tar til orde for at man skal ta hensyn til fiske.

-Paragraf 24 sier at: Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbøleg framferd. Vi krever nå at fiskerimyndighetene benytter den muligheten som ligger i nevnte paragraf i Havressursloven, slik at fiskeriene kan få gjennomføe sin aktivitet.

Kjell Ingebrigtsen sier han overfor ministeren har poengtert at et åpenbart godt fiske nå er nesten ødelagt, ettersom fangstratene har falt dramatisk siden fisken er skremt bort.

-Fiskefartøyene har nå forlatt området,-opplyser Ingebrigtsen.

-Slik som dette kan vi ikke ha det. Jeg tar derfor til orde for at vi må få tydeliggjorte kjøeregler og at det nå må bli satt krav til at seismikkfartøy, sammen med fiskerikyndige om bord forholder seg ensartet til oss som fiskere. Fiskerikyndig skal være en rådgiver for å bidra til at begge parter gis mulighet til å utøve sin aktivitet, men vi ser stadig oftere klare eksempler på at det er fiskerne som må vike, påpeker lederen i Fiskarlaget.