Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2017

Tobisfornøyd

Tune-boring utsatt

– Vi er meget godt fornøyd med at Miljødirektoratet vil tenke seg om. Dert sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen etter at Statoil har fått rødt lys for boring i tobisområdet på Vikingbanken.

Norges Fiskarlag var en av flere organisasjoner og etater som hevet røsten da Statoil i september fikk tillatelse til å letebore etter olje på Tune Statfjord-feltet i Nordsjøen. Klagestormen fører nå til at boringen blir utsatt, melder Stavanger Aftenblad.

Fredet for fiske

Vikingbanken /Tune Statfjord-feltet er et viktig område for fiske etter tobis. Området har for øvrig vært fredet for fiske for å bygge opp den viktige bestanden.

– Det er noe fundamentalt feil når det ble gitt tillatelse til å bore i et slikt område, og derfor er det ekstra gledelig å registrere at Miljødirektoratet nå har valgt å lytte på de innspillene som har kommet, sier Kjell Ingebrigtsen

Ga tillatelse

Det er Miljødirektoratet som har gitt vedtaket om tillatelse oppsettende virkning etter at både Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Naturvernforbundet og Bellona har klaget.

I tillegg advarte både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet mot å gi boretillatelsen.

Klagebehandling

Boringen kan nå ikke starte opp før klagen fra disse organisasjonene er behandlet og eventuelt avvist.

Miljødirektoratet begrunnet sitt opprinnelige borevedtak med at de satte strenge krav til utslipp og at det dreier seg om et område med etablert petroleumsvirksomhet.
Opprinnelig hadde oljeselskapet planlagt borestart 15. november, skriver NTB.

Miljødirektoratets vedtak kan klages inn for Klima- og miljødepartementet.