Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2022

To nye damer i styret

Surofi-årsmøtet

Årsmøtet i Surofi har valgt inn to nye damer i styret. Tre av de sju i styret er nå kvinner. Styreleder og nestleder ble gjenvalgt i årsmøtet.

Fisker Amalie Uggedal Holm, som arbeider på tråleren «Molnes» og Marit Sandbukt Grytten ble de to første kvinnene fra fiskersiden som velges inn i styret i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). De to er nye i styret sammen med Torstein Orten.

Under årsmøtet onsdag ble de to damene valgt inn, samtidig som de ansattes representant Vigdis Torheim ble gjenvalgt.

– Det er en gledens dag. Dette er vi stolt av og i tråd med en bevisst satsing på å få endret på en ren mannsstyrt salgslagsstyring, sier administrerende direktør Sveinung Flem i Surofi i en kommentar til Fiskeribladet.

Styret fikk i møtet gjennomslag for å endre vedtektene til at styret skal ha representanter av begge kjønn. Det vil si at styret i kommende periode bestå av fire menn og tre kvinner.

Leder og nestleder fortsetter i sine verv. Leif Steinar Alnes, Helge Lønes og Remi Teistklubb gikk ut av styret, mens Torstein Orten kom inn som nytt styremedlem sammen med de to damene.

Etter årsmøtet har styret i Surofi følgende sammensetning:

  • Tore Roaldsnes (leder)
  • Sigvald Sævik (nestleder)
  • Jon Grimstad
  • Amalie Uggedal Holm
  • Marit Sandbukt Grytten
  • Torstein Orten
  • Vigdis Torheim (ansattes repr.)