18.08.2023

To ledige stillinger

Sør-Norges Fiskarlag

Sør-Norges Fiskarlag har to ledige stillinger. Vi søker nye medarbeidere både i Ålesund og i Oslo.

Ålesund:

Vi søker nå en rådgiver ved vårt kontor i Ålesund som kan bidra til å løfte organisasjonens kvalitet og kapasitet innen å forbedre og ivareta fiskernes rammevilkår på flere felt.

Som rådgiver i Sør-Norges Fiskarlag vil du ha ansvar for arbeid knyttet til deltakelse og rettigheter til å kunne drive fiske, drift og føring av fiskefartøy, fartøy- og fangstteknologi, oppfølging av fiskerireguleringer, samt saksforberedelser til styret og oppfølging av økonomiske rammevilkår.

Du vil også representere Sør-Norges Fiskarlag i arbeidsgrupper og delta i ulike fora og utvalg på vegne av næringen.

Den aktuelle stillingen er nå lagt ut, med søknadsfrist 13. september.

Les mer og søk på stillingen som rådgiver ved vårt kontor i Ålesund i denne lenken.

Oslo: Avdelingsleder

Vi søker nå etter deg som ønsker å være med på å utvikle og ivareta viktige fiskerier for våre medlemmer i årene som kommer.

Marin arealforvaltning er et annet viktig saksområde for oss, da det er økende press på sjøarealene og ambisiøse planer om etablering av nye næringer.

Vi ønsker en person som kan bidra til å forbedre og ivareta fiskernes rammevilkår på flere felt. Du vil få et eget kontor i Oslo og dele lokalet med andre i sjømatsnæringen.

Som avdelingsleder vil du ha varierte oppgaver knyttet til fiskerinæringen, spesielt innen:

• Utvikling og regulering av fiskeriene i Oslofjorden og Skagerak, med spesielt ansvar for rekefiskeriene sør for 62°N.
• Marin arealforvaltning og ivaretakelse av fiskernes interesser i plan- og arealprosesser i Sør-Norge.
• Representasjon av Sør-Norges Fiskarlag i arbeidsgrupper, nasjonale og internasjonale fora, og utvalg på vegne av næringen.
• Bistand til medlemmene i fiskerisaker, samt rekruttering av nye medlemmer.
• Saksforberedelser til styret.
• Oppfølging av økonomiske rammevilkår.
• Utadrettet kommunikasjon og omdømmebygging for fiskerinæringen.

Les mer her og søk på stillingen som avdelingsleder ved vårt kontor i Oslo innen fristen 17. september.