Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.03.2015

To får sjansen på størje

Påmeldingsfrist 16. mars

Departementet følger Fiskarlagets tilråding og åpner for at forsøksfisket etter makrellstørje kan tildeles ett fartøy som fisker med ringnot og ett fartøy som fisker med line.

Fiskeridirektoratet informerer torsdag om at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne opp for et forsøksfiske etter makrellstørje i 2015. Frist for påmelding er mandag 16. mars 2015. Den norske kvoten er på 36,57 tonn.

Reguleringen innebærer blant annet at:

  • Det vil i utgangspunktet bli gitt adgang til å fiske makrellstørje til ett fartøy som fisker med ringnot og ett fartøy som fisker med line.
  • Fartøyene må være egnet, bemannet og utrustet til å fiske etter makrellstørje.
  • Fiskeridirektoratet kan velge å tildele adgangen til å delta i dette forsøksfisket til to linefartøy dersom det skulle vise seg at det ikke melder seg ringnotfartøy som er egnet, eller to linefartøy viser seg å være bedre egnet til å oppfylle kravene som stilles.
  • Det vil bli lagt vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje eller tilsvarende fiske.
  • Det vil bli lagt stor vekt på at fartøyene kan dokumentere evne til å ivareta kvalitet på makrellstørjen frem til landing, herunder hvordan fartøyene vil sikre seg mot at makrellstørjen får slag under fangstoperasjon, transport til land samt under landing.
  • Fartøy som melder seg på forsøksfisket uten at det er vedlagt nærmere beskrivelse av hvordan kvaliteten på makrellstørjen skal ivaretas, vil ikke bli vurdert for deltakelse i forsøksfisket.

Fartøyet som fisker med ringnot og som har fått adgang til å delta i fisket forsøksfisket etter makrellstørje kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober, mens fartøyet som fisker med line kan fiske i perioden fra og med 1. august til og med 31. desember 2015.

Det vil bli tatt sikte på å fordele kvoten mellom fartøyene slik at fartøyet som fisker med ringnot kan fiske 20 tonn og fartøyet som fisker med line kan fiske 16 tonn makrellstørje, men dersom to linefartøy får adgang til å fiske etter makrellstørje, vil kvotefordelingen avhenge av størrelsen på fartøyene.

Av totalkvoten er det avsatt 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Les mer og meld interesse for å delta hos Fiskeridirektoratet.