Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.03.2017

To får makrellstørje

Frist 23. mars

To fartøy får delta i jakten på makrellstørje i 2017. Det åpnes for fiske for ett ringnotfartøy og ett fartøy med adgang til å fiske med line. Fristen for å melde seg på fisket er 23. mars.

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt å åpne opp for fiske etter makrellstørje med ett fartøy med adgang til å fiske med ringnot og ett fartøy med adgang til å fiske med line i 2017.

På grunn av endrede rutiner for behandling av fiskeplaner er ikke den norske fiskeplanen ferdigbehandlet i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) ennå. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer dersom det kommer innsigelser fiskeplanen fra ICCAT.

Den norske kvoten er på 52,48 tonn.

Detaljene i reguleringen etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 kanb du lese hos Fiskeridirektoratet.

Direktoratet opplyser at søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

Påmelding merkes «påmelding makrellstørjefisket 2017» og sendes til Fiskeridirektoratet på e-post: postmottak@fiskeridir.no