Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2013

To blir ett

Kongen i statsråd har bestemt

Kongen har i statsråd fredag besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved regjeringsskiftet 16. oktober 2013. Fra 1. januar blir det opprettet et Nærings- og fiskeridepartement med to statsråder.

I meldingen fra regjeringen heter det at dog miljøavdelingen og deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon.

I tillegg vil det nye departementet få overføt konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.

To statsråder i NFD
Nærings- og fiskeridepartementet får to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Statsråd Elisabeth Aspaker (bildet) vil ha ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker.

Statsråd Monica Mæland vil ha ansvar for departements andre saksområder, blant annet eierskapssaker, handelssaker og selskapslovgivning. Hun vil også ha det administrative ansvaret for departementet.

De budsjettmessige konsekvensene av dette er innarbeidet i statsbudsjettet for 2014. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2014.

Les mer om endringene som innføes av den nye regjeringen.