Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.02.2020

Tilspisset konkurranse

Pekte på havarealene

– Det kommer til å bli konkurranse om havarealene framover. Vindkraft, offshore oppdrett, gruvedrift kommer til å bli konkurrenter for fiskeflåten. Det sa Jonny Berfjord i sin tale til årsmøtet i Fiskebåt.

Berfjord understreket i talen at Fiskebåt er enig i at dersom Norge skal nå sine klimamål, må norsk energiproduksjon framover i enda større grad basere seg på fornybare løsninger, og at havbasert vindkraft kan være blant tiltakene.

Bruk av havarealene er et av hovedtemanene på årsmøtet til Fiskebåt som holdes på hotell Bristol i Oslo.

– Til tross for potensielle konflikter er Fiskebåt positiv til utvikling av ny næringsvirksomhet til havs, såfremt det ikke går på bekostning av etablerte næringer, og ikke beslaglegger areal i viktige gyte-, oppvekst- og fiskeriområder, sa Berfjord i talen til årsmøtet.

Les hele talen til styreleder Jonny Berfjord (ekstern lenke)