Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.05.2017

Tilskudd til hjertestarter

Fiskerfordel

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) gir støtte på 5 000 kroner til innkjøp av hjertestartere. Opplæring dekkes også etter søknad.

Fiskernes Ulykkeskasse ga i utgangspunktet økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15 prosent uførhet eller dødsfall.

Vedtektene for Ulykkeskassen ble i 2017 endret slik at det også kan gis støtte til forebyggende tiltak for fiskerne, forteller forretningsfører Knut Eriksen.

– Søk nå

Fiskere kan nå søke om 5 000 kroner i støtte til innkjøp av hjertestarter, samt til kursing i bruk av apparatet.

– Vi ser frem til å bidra til at dette utstyret kan komme om bord i flåten enda raskere enn i dag, sier Knut Eriksen..

Han viser til at mange fartøy og rederier alt har fått hjertestarter om bord.

– Det er flott å se fartøy som er merket med informasjon om at hjertestarter er på plass. Nå imøteser vi søknader fra dem som ennå ikke har fått dette viktige hjelpemiddelet om bord. En hjertestarter koster drøyt 10 000 kroner og slik sett vil støtten fra FU være en sponsing av om lag halve innkjøpskostnaden.

Vedlagt (under) er søknadsskjema for økonomisk bistand fra Fiskernes Ulykkeskasse. FU har utarbeidet et felles søknadsskjema for økonomisk støtte og ber om at du tydelig merker av i skjemaet hva søknaden gjelder.

Fiskerfordel

Fiskere som har levert fisk gjennom et fiskesalgslag er berettiget til å søke FU om støtte, siden FU får sin finansiering gjennom tilskudd fra fiskesalgslagene.

Norges Fiskarlag administrerer ordningen og kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen, som kan kontaktes på 99 36 51 05 eller E-post: fiskernesulykkeskasse@gmail.com