Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.02.2015

Tilrår utseilingsdato

Loddefisket for kystgruppen

Norges Fiskarlag har overfor Fiskeridirektoratet tilrådd at 7. mars settes som utseilingsdato for kystgruppens deltagelse i loddefisket i Barentshavet.

Fiskarlaget mener det i utgangspunktet ikke bør være nødvendig å sette utseilingsdato i dette fisket, men det er gjort ut fra en totalvurdering, skriver Norges Fiskarlag i brevet du i sin helhet kan lese her:20150226_Loddefisket_utseiling.pdf