Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.03.2014

Tilrår maksimalkvote i torskefisket

Brev til direktoratet

Norges Fiskarlag tilrår at det nå settes maksimalkvoter for fartøy som fisker i lukket gruppe og har hjemmelslengde under 11 meter. Når det innføes kvotebegrensning foreslår Fiskarlaget at samfiskeordningen gjeninnføes.

Fiskerlaget tilrår også at det frie fisket i åpen gruppe blir noe dempet ved å innføe et maksimalkvotetak.

Det var arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag som i går gjorde vedtak i denne saken basert på utviklingen i fisket.

Når det gjelder samfiskeordningen foreslås det at den blir begrenset til de garanterte kvanta.

Les hele vedtaket og brevet til Fiskeridirektoratet i vedlegget til denne omtalen.