Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.02.2018

Tilpasser for leieskipper

Åpen gruppe

Nærings- og fiskeridepartementet opphever det såkalte leieskipperforbudet i åpen gruppe i fisket etter lange og brosme og fisket etter lodde.

Departementet fastsatte mandag 12. februar endringer i deltakerforskriften for 2018 som innebærer at det såkalte leieskipperforbudet som ble innført fra nyttår oppheves i to fiskerier, henholdsvis fisket etter lange og brosme og fisket etter lodde.

– Innføring av et generelt leieskipperforbud fra nyttår var et viktig grep for å redusere antall fartøy som deltar i åpen gruppe. Forbudet fikk da også bred støtte blant berørte organisasjoner, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim.

– Vi mener at leieskipperforbudet som den store hovedregel fortsatt bør gjelde alle fiskerier som er adgangsregulert med åpen gruppe i deltakerforskriften. Samtidig må man ikke miste av syne at slike innstramminger rammer enkeltaktører, og at de derfor aldri bør få større rekkevidde enn nødvendig. Vi har i den seneste tiden erfart at forbudet ikke egner seg like godt i enkelte fiskerier, og har kommet til at det bør oppheves i fisket etter lange og brosme og i fisket etter lodde, sier Pedersen

Departementet tar sikte på å evaluere leieskipperforbudet i de øvrige fiskeriene i forbindelse med høringen av deltakerforskriften for 2019.