Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.01.2018

Tilfreds med politisk plattform

Om regjeringeserklæringen

– Norges Fiskarlag er svært tilfreds med det som blir grunnlaget for arbeidet til en ny regjering. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen etter å ha sett gjennom den nye trepartiregjeringens plattform.

– Jeg er særlig tilfreds med at det ikke åpnes for konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og at det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Dette sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Dette betyr at Arbeiderpartiets forslag om konsekvensutredning av deler av områdene i Lofoten og Vesterålen ikke blir tema i denne stortingsperioden.

– Jeg er også svært glad for at «Rent Hav» har fått et eget kapittel i regjeringserklæringen. De tiltak som der fremmes er alle i riktig retning. Når det gjelder handelspolitikk framkommer det tydelig at Regjeringen vil legge vekt på sjømatnæringens behov. Dette er et viktig signal som vi setter stor pris på, sier han.

Når det gjelder de spesifikke fiskeritemaene er dette som forventet, mener lederen i Fiskarlaget.

-Det er viktig at oppfølgingen av regelverksforenklingene knyttet til Eidesenutvalget kommer til Stortinget og vi ser fram til å arbeide sammen med regjeringen for å komme fram til gode løsninger som står fast over en lengre tidsperiode. Vi registrerer at Regjeringen fortsatt er positiv til strukturordninger for fartøy over 11 meter og at dette også skal vurderes for de som er mindre enn dette.

– Det som er spesielt viktig er at Regjeringen så tydelig peker på at sjømatnæringen er en av våre viktigste framtidsnæringer.