Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.01.2022

Til minne om Reidar

Reidar Nilsen (1947-2022)

-Vi er glade for at Reidar fikk så mye velfortjent heder, blomster og gode ord før det tragiske forliset. Glad for at han visste at jobben han gjorde i og for organisasjonen ble satt pris på, skriver Kåre Heggebø og Roger Hansen i sitt minneord.

Fra 2001 og gjennom 12 år var Reidar Nilsen norske fiskeres fremste talsmann. Ledervervet i Norges Fiskarlag tok Reidar på seg i forlengelsen av at han gjennom ti år var sentral i Finnmark Fiskarlag. Vi er stolte over å ha stått sammen med Reidar om mange viktige saker. Reidar Nilsen la aldri ned sitt engasjement da han i 2013 gikk ut av Fiskarlagets landsstyre. Han gikk bare over i en ny fase.

9. januar i år forliste «Peik» ved Gamvik. Hans sønn Remi Andre Nilsen (43) ble funnet omkommet samme dag, mens det letes etter vår gode venn og kollega Reidar Nilsen (74) når dette skrives.*

«Han Reidar» hadde et unikt samfunnsengasjement. Han var storforbruker av nyheter og «støvsugde» mediene for å være mest mulig oppdatert. Han var med i samfunnsdebatten, og fremdeles aktiv i organisasjonslivet med verv både regionalt og nasjonalt i pensjonistforbundet. På hjemstedet Hasvik bidro han de første dagene av det nye året for å få ferdig trimrommet på samfunnshuset.

Reidar respektere meningsbrytning. Han var en raus leder for fiskerne. Og tydelig. Samtidig hadde han en unik egenskap i at han greide å ufarliggjøre vanskelige situasjoner og problemstillinger. Reidars lune og humoristiske vesen var også med på lasset når kompromiss og enighet kunne landes i vanskelige saker.

Og han så betydningen av å arbeide politisk, sågar geopolitisk. Han var en pådriver for økt samarbeid og kontakt mellom Russland og Norge, og sentral da det i 2006 ble innledet et samarbeid mellom Fiskarlaget og våre to søster-organisasjoner med hovedsete i Murmansk oblast, Fiskeriindustriunionen i Nord og Assosiasjonen av kystfiskere og oppdrettere. Dette samarbeidet er fremdeles godt og regnes som en svært viktig kanal mellom næringene i begge land, også med stor betydning for samarbeidet mellom fiskere og myndighetene i både Russland og Norge.

Reidar Nilsen fikk også den høyeste formelle hederen man kan få fra både norske og russiske fiskere. I 2014 ble han æresmedlem i Fiskarlaget Nord. I 2015 ga landsmøtet i Norges Fiskarlag ham den samme æresbevisningen og i 2017 ble Reidar Nilsen tildelt russernes æresbevisning «Fiskernes heder» av Fiskeriindustriunionen.

Reidar beskrev erfaringen og lærdommen fra tiden i styret i Finnmark Fiskarlag som uvurderlig i prosessen i det viktige Ressursfordelingsutvalget, som i 2001 klarte å få til en enstemmig innstilling om fordeling av kvoter mellom flåtegrupper. Dette arbeidet har vært en sentral plattform for Fiskarlagets arbeid med kvotefordeling og strukturtiltak fram til i dag.
Hans innsats i utvalget var nok sterkt medvirkende til at han fikk bred tillit og gjennom de 12 neste årene ledet organisasjonen.

Reidar hadde troen på at dersom fiskerne gikk sammen, slik som i 2001, og fremmet sitt syn på en entydig måte, så ville det være et sterkt bidrag til å nå fram overfor myndighetene. Derfor var han også tydelig i sitt budskap om hvordan fiskerne på beste mulig måte kunne få gjennomslag for sitt syn knyttet til arbeidet med kvotemeldinga.

Et annet tungt og viktig arbeid hvor Reidar representerte fiskerne på en glimrende måte var deltakelsen i havressurslovutvalget, som la fram sin innstilling i 2005, og som var grunnlaget for havressursloven fra 2008, som er rammeverket for forvaltningen av våre marine ressurser. I dette arbeidet sørget Reidar for å sette lovutredningsarbeidet inn i en praktisk hverdag på havet.

Reidar var ikke redd for å uttrykke konstruktiv uenighet med forskerne og vitenskapen om bestandsnivåer og kvoteanbefalinger. Synspunkt ble fremmet med styrke i de årlige kvoteforhandlingene, ikke minst i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen, der han selv deltok i hele sin lederperiode i Fiskarlaget.

Reidar førte også en utrettelig kamp for å forsvare fiskerne overfor myndighetene i spørsmål om fiskernes rettssikkerhet og spørsmål knyttet til ulike overtredelser av fiskeriregelverket. Reidar nektet å forholde seg til at fiskerne ble karakterisert som kjeltringer og lovbrytere.

Han var fiskernes fremste talsmann og har satt varige spor etter seg i norsk fiskerihistorie. Vi er glade for at Reidar fikk så mye velfortjent heder, blomster og gode ord før det tragiske forliset. Glad for at han visste at jobben han gjorde i og for organisasjonen ble satt pris på. Glad for at vi fikk møtes på landsmøtet i november og nok en gang bryte meninger og utveksle gode ord.

Vi har vært privilegert som over mange år har fått nyte godt av Reidars Nilsens omfattende engasjement og faglige dyktighet. Det er vondt, og samtidig med stor respekt og takknemlighet vi lyser fred over Reidars gode minne og uttrykker vår dypeste medfølelse og deltagelse i sorgen til dere i familien. Takk Ragnhild og Ruth-Helen for at vi fikk «låne» Reidar i så mange år. Våre varmeste kondolanser sendes også til Remi Andres etterlatte, Johanne og hans tre barn.

Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag

Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord

* Reidar Nilsen ble i påska 2022 funnet av en turgår like ved stedet der forliset skjedde og han ble 13. mai 2022 begravet på hjemstedet Hasvik (red.anm)