Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2019

Tidenes opprenskingstokt

Mye i Svaldbardsonen

Aldri før er det gjennomført opprensking etter tapte fiskeredskaper så langt nord for å hindre spøkelsesfiske og redusere marin forsøpling. Den totale fangsten er en av de største som er landet siden starten av opprenskingstoktene.

Det er første gang i Fiskeridirektoratets snart 40-årige historie med opprensking av tapte fiskeredskaper at det er utført opprensking i Svalbardsonen, mot 77 grader nord. Dette skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside, etter at årets tokt er ferdig.

– Under gode arbeidsforhold ble det i Svalbardsonen fjernet hele 1200 snøkrabbeteiner og 50 km med tau fra havbunnen, forteller toktleder Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

På fiskefeltene langs kysten er fangsten blant annet over 800 garn, noe som er ganske likt tidligere år.

– Vi registrerer at det «norske systemet » med melding ved tap av redskap og påfølgende opprensking er en effektiv og velfungerende ordning, spesielt hos kystflåten. Opprenskingen er svært viktig for å redusere faren for unødig og uetisk død av marine arter. Det er også en effektiv løsning for å redusere faren for at dette på lengre sikt blir mikroplast, forteller Langedal.

Opprenskingstoktet har pågått i 5 uker, og det er 2200 km mellom den sydligste og nordligste stasjonen.

Det er fjernet over 800 garn eller cirka 25 kilometer med garn, 1242 teiner, 57 000 meter tauverk, 24 000 meter line og 800 meter vaier. Det ble også fjernet en reketrål, deler av en hvitfisktrål, to snurrevader og en merd. I tillegg er det fjernet mindre komponenter av fiskeredskaper som i sum utgjør flere containere.

Les mer om saken hos Fiskeridirektoratet