Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.06.2015

Tidenes maimåned

For torsken

Aldri tidligere har eksportverdien vært høyere i mai måned enn i år. Eksporten av torsk, sei, hyse og annen hvitfisk kom på 1,03 milliarder kroner i mai og det er 216 millioner mer enn samme måned i fjor.

Det er hovedsakelig klippfisk og ferskfiskeksporten som slår rekorder.

– Vårt viktigste torskemarked, Portugal har handlet mindre torsk hittil i år enn ellers, men i mai står de for over 30 prosent av hele torskeeksporten. Svært gode priser på klippfisk, saltfisk og ferskfisk gir tidenes mai måned. Samtidig er det mørke skyer i horisonten, med stadige signaler om veterinære problemer for fryst fisk til Kina, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.

Tidenes klippfiskmåned

Norge eksporterte klippfisk for 337,5 millioner kroner i mai. Det er en økning på 80 prosent eller 149,5 millioner kroner mer enn mai i fjor. Eksporten var totalt på 7 258 tonn, som er en økning på 1 837 tonn eller 34 prosent fra mai i fjor. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 34 prosent.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 238,9 millioner kroner, en økning på 130,8 millioner kroner fra mai i fjor. Prisen lå 38 prosent over mai i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 79,2 millioner kroner, noe som er 11 millioner kroner mer enn i mai 2014. Prisen på klippfisk sei lå 13 prosent over fjorårets mai.

Største enkeltmarked for klippfisk var Portugal og eksporten kom på 170,7 millioner kroner i mai. Det er 96,8 millioner mer enn i mai i fjor.

Svært sterk saltfiskmåned

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 66,4 millioner kroner til totalt 167,7 millioner kroner i mai. Veksten fra 2014 er på 66 prosent. Mengden økte med 15 prosent til totalt 4 313 tonn.

Portugal var største marked og kjøpte 80 prosent av all saltfisk til en verdi av 141,2 millioner kroner, 70 prosent mer enn samme tid i fjor. Prisen til Portugal har gått opp 48 prosent til 39,56 kroner per kilo sammenlignet med mai i 2014.

Prisvekst for tørrfisk

Det ble eksportert hel tørrfisk for 17,6 millioner kroner i mai og det er 23 prosent mindre enn i mai 2014. Totalt salg kom på 196 tonn, en nedgang på 35 prosent fra samme tid i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 79 tonn til en verdi på 9 millioner kroner, ned 46 prosent eller 7,7 millioner kroner. Prisen var i gjennomsnitt 112,80 kroner per kilo, som er 35 prosent høyere enn i mai i fjor.

Prisøkning for fryst, men mørke skyer i horisonten

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 27,7 millioner kroner i mai til totalt 273,1 millioner kroner. Prisveksten på gjennomsnittlig 27 prosent demmer opp for volumfallet på 27 prosent.

– Vårt sterkeste marked for fryst helt torsk, sei og hyse har i flere år vært Kina, men i mai gikk kun 30 prosent til Kina, mot godt over 50 prosent i fjor. De veterinære problemene som norsk laks har opplevd i Kina, ser nå ut til også å ramme annen norsk sjømat til Kina, sier Sigmund Bjørgo, fiskeriutsending i Kina.

Hel fryst fisk ble redusert med 17,3 millioner kroner til totalt 202,7 millioner kroner. Fryst hel torsk ble redusert fra 95 til 93,3 millioner kroner. Fryst hel sei ble redusert fra 35,9 til 28,2 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 60,2 til 45,8 millioner kroner.

Fryst filet hadde en nedgang fra 78,3 til 69,4 millioner kroner i mai. Volumet gikk ned 40 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 48 prosent.

Tidenes maimåned for ferskfisk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 224,6 millioner kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 26,6 millioner kroner fra mai 2014. Årets maimåneden er dermed den sterkeste maimåneden gjennom tidene målt i verdi. Eksporten ble redusert i volum med åtte prosent, mens prisen i gjennomsnitt har økt med 23 prosent i samme periode for ferske produkter.

Eksporten av fersk hel fisk økte med 19,2 millioner kroner til totalt 186,4 millioner kroner i mai. Eksporten av fersk torsk kom på 120 millioner kroner i mai, mot 97 millioner kroner i mai i fjor. Fersk hel hyse økte til 37,8 millioner kroner mot 34,9 millioner kroner i mai i fjor.

Fersk filet økte med 7,4 millioner kroner til 30,9 millioner kroner, og det meste av dette er fersk torskefilet. Prisen var 73,55 kroner per kilo, 30 prosent over torskeprisen til samme tid i fjor.