Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.07.2015

Tidenes halvår for sjømateksport

Aldri vært bedre

Det har aldri tidligere vært registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår av 2015. Norge eksporterte sjømat til en verdi av 34 milliarder kroner.   

Den samlede verdien på 34 milliarder kroner er 1,5 milliarder eller fem prosent mer enn i samme periode i fjor. Det er også notert ny rekord for juni måned. Sjømateksporten i juni var på 5,8 milliarder kroner. Det er en oppgang på 932 millioner kroner eller 20 prosent, målt mot samme måned i fjor.

– Det er gledelig å se at flere deler av sjømatsektoren bidrar til rekordene. For eksempel har torsk hatt en jevn vekst gjennom hele halvåret. Dette har stor betydning for lokal og nasjonal verdiskaping, ettersom Norge nå eksporterer stadig mer bearbeidet og mindre hel torsk, sier kommunikasjonsdirektør Geir Bakkevoll i Norges sjømatråd.

Opp for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 424 millioner kroner eller 29 prosent første halvår, til totalt 1,9 milliarder kroner. I juni økte eksporten med 137 millioner kroner eller 61 prosent, målt til en total eksportverdi på 363 millioner kroner. I første halvår fordeler eksporten seg med 1,1 milliard kroner på torsk, 662 millioner på sei, 58 millioner på lange, 56 millioner på brosme og 13 millioner på annen hvitfisk.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 163 millioner kroner eller 24 prosent første halvår, til en total eksportverdi på 850 millioner kroner. 794 millioner kroner av dette er torsk.

Oppgang for fersk torsk

Eksporten av fersk torsk, inkludert filet, økte med 240 millioner kroner eller 22 prosent, til en total eksportverdi på 1,4 milliarder kroner første halvår. For fryst torsk inkludert filet, var det en nedgang på 134 millioner kroner eller 13 prosent, til en total eksportverdi på 924 millioner kroner. Målt i verdi går 74 prosent av den fryste torsken til EU.

Vekst for laks

Norge eksporterte laks for 21,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 3 prosent eller 537 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Ser man på juni måned isolert er det en oppgang på 488 millioner kroner eller 15 prosent, til en total eksportverdi på 3,8 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i juni måned 41,00 kroner per kilo mot 36,27 kroner i juni 2014. Som for foregående måned er Polen, Frankrike og Storbritannia de største kjøperne av laks fra Norge.

Nedgang for ørret

Ørreteksporten falt med 272 millioner kroner eller 22 prosent første halvår. Den totale eksportverdien var på 969 millioner kroner. I juni var eksportøkningen på 26 millioner kroner eller 14 prosent, til totalt 205 millioner kroner. De største kjøperne av ørret fra Norge er Hviterussland og Polen.