Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2014

Tidenes beste sjømatår

2014 alt bedre enn hele 2013

Eksportrekorden fra 2013 er ved utgangen av november passert med 900 millioner. Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6,6 milliarder kroner i november. Hittil i år er eksportverdien på 62,5 milliarder kroner.

Eksporttallene for november er på samme nivå som november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 62,5 milliarder kroner, som er en økning på 7 milliarder kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed er eksportrekorden for hele 2013 forbigått med nesten 900 millioner kroner.

– Allerede ved inngangen til desember er 2014 blitt historiens beste for norsk sjømat. Etterspørselen etter norsk sjømat er svært god og det er nå knyttet stor spenning til hvor stor totaleksporten for året vil bli, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd. Hittil i år er sjømateksporten 878 millioner høyere enn i 2013.

– Klippfiskeksporten øker kraftig og skyldes den sterke tradisjonen med å servere klippfisk til jul. I Portugal sier hele åtte av ti at de skal spise klippfisk som julemat. Lakseprisen øker fra november 2013, men noe lavere volum av laks tar totalverdien for laks noe ned. I pelagisk næring er det verd å merke seg de rekordstore mengder makrell som eksporteres fra Norge, sier Chramer og viser til en økning på 189 millioner fra november 2013.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild falt med 114 millioner kroner, eller 20 prosent i november til en samlet verdi av 464 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 2,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 453 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Polen og Litauen er de største markedene for sild i november.

Makrelleksporten økte i november med 189 millioner kroner, til totalt 598 millioner kroner. Hittil i år er eksporten av makrell økt med 1,2 milliarder kroner, til totalt 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Japan og Kina er de største markedene for makrell i november.

Vekst for klippfisk og saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 164 millioner kroner i november, til en samlet verdi på 413 millioner kroner. Det er en økning på 65 prosent målt mot november i fjor. Eksporten fordeler seg med 276 millioner kroner på torsk, 110 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i november er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 4 millioner kroner i november og endte på totalt 45 millioner kroner. 39 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Opp for fersk og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte med 27 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 91 millioner kroner. I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 54 millioner kroner til totalt 258 millioner kroner. Av den ferske torsken går nesten alt til EU. Av den fryste fordeler det seg med 57 prosent på EU og 41 prosent på Kina.

Pris opp, volum ned for laks

Norge eksporterte laks for 3,9 milliarder kroner i november. Det er en nedgang på 96 millioner kroner, eller 2 prosent, målt mot november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 39,6 milliarder kroner, som er en økning på 4,4 milliarder kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 41,12 kroner mot 39,01 kroner i november i fjor. Som for foregående måned er Polen og Frankrike de største kjøperne av laks fra Norge.

Det ble eksportert ørret i november måned for 176 millioner kroner. Det er en nedgang på 71 millioner kroner, eller 29 prosent fra november i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en økning på 54 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Største kjøpere av ørret fra Norge i november er Hviterussland og Kina.