Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2015

Tidenes beste resultat

2014 ble toppår for Råfisklaget

Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte på hele 7,9 milliarder kroner i 2014, opp fra 6,3 milliarder i 2013. Av omsetningen i 2014 sto norske fartøy for nesten 6,5 milliarder kroner – den høyeste omsetning noen sinne.

I en pressemelding tirsdag informerer Råfisklaget om sine 2014-tall.

Oversikten viser at norske fartøy stod for 6.487 millioner kroner av totalomsetningen og dette er den høyeste noen sinne, både i løpende kroner og i reell verdi. Forrige toppår var i 1998 med totalt 6.464 millioner kroner, målt i 2014-kroneverdi.

Torsk: «All time high»
Totalt ble det fra norske og utenlandske fiskefartøy omsatt 532.000 tonn torsk (rund vekt) i Norges Råfisklags distrikt i 2014. Verdien på denne torsken var 4,8 milliarder kroner. Dette er det høyeste torskekvantumet som er registrert hos Norges Råfisklag noen sinne. Av dette var 406.000 tonn (rund vekt) med verdi 3,9 milliarder kroner landet av norske fartøy, noe er som «all time high». Dette er en oppgang fra 391.000 tonn (rund vekt) i 2013, som da var historisk høyt.

Torskelandingene for utenlandske fartøy var også høye i 2014. Utenlandske fartøy landet 125.900 tonn (rund vekt) torsk til en verdi på 989 millioner kroner. Dette er en oppgang fra 90.700 tonn og 660 millioner kroner i 2013.

Norges Råfisklag dekker det geografiske området fra Øst-Finnmark til og med Nordmøre.