Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2015

Tidenes beste gytetokt

NVG-toktet

Gytetoktet ble avsluttet i Tromsø i helgen. De tre båtene som deltok fant sild fra Ålesund i sør til Malangsgrunnen i nord, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Toktleder Aril Slotte sier på HIs nettsted at hans hovedkonklusjon er at dette toktet antagelig er beste toktet som noen gang er gjennomført under sildas gytevandring. Det har aldri vært en så bra dekning i tid og rom som dette.

Før «Nybo», «Ligrunn» og «Inger Hildur» i helgen ankom Tromsø, hadde de funnet nullgrensen for sild i nord ved Malangsgrunnen. Overvintringsfjordene ble undersøkt, men de var også nå tomme for sild.

 -Vi kan også konkludere med at kvaliteten på dataene som er samlet inn er av en vitenskapelig tilfredsstillende kvalitet, hvilket tilsier at toktet har vært en suksess, skriver Slotte.

Fartøyene ble liggende i Tromsø i helgen slik at teknikere og forskere på alle fartøyene fikk anledning til å gå nøye gjennom alt av data. Teknikerne diskuterte alderslesing og allokering av sild til riktige årsklasser, samt sildas modningsstadier. Det er viktig å vite om silda er gytemoden eller ikke.

Forskerne på sin side gikk gjennom alle akustiske data som skal benyttes til bestandsestimeringen. Dette for å kvalitetssikre at allokering av akustiske observasjoner til sild var lik på alle tre fartøyene.

Til slutt ble det gjennomført et oppsummeringsmøte på broa på «Nybo» der fiskere og forskere diskuterte toktet. Det var oppløftende for alle å høre hvor positive forskerne var med hensyn til toktets kvalitet, men også med hensyn på alt som var observert av sild langs kysten.

Også fiskerne som har bidratt på toktet var meget positive, selv om de mener at vi burde bruke sonaren mer og kanskje mister sild nær overflaten. Alle er nå innforstått med at selv om resultatene ser oppløftende ut, vil en endelig vurdering av mengdene som er observert, sammenlignet med tidligere gytetokt, mai-tokt og offisiell bestandsvurdering, først vil bli gjort når analysene er gjennomført og toktrapport er ferdigstilt innen utgangen av februar.