Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.02.2015

Tester sonar i mengdemåling

HIs sildetokt

Havforskningsinstituttet (HI) tester nå bruk av fiskerisonar i mengdemåling av sild under det pågående sildetoktet. Metoden er mye brukt av norske fiskere i notfiske.