Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.04.2014

Teinefangst etter torsk

FoU-seminar 15. mai

Økt etterspøsel-etter effektiv teineteknologi for fiske etter torsk og andre torskefisker ligger bak når FHF inviterer til dagseminar og denne fangstmetoden. FHF formidler resultater fra FoU innen teineteknologi under seminaret.

Det har i løpet av de siste årene vært en økende etterspøsel etter effektiv teineteknologi for fiske etter torsk og andre torskefisker. Det er flere grunner til det, blant annet at teinen er et skånsomt redskap hvor fisken som fanges er levende og kan benyttes til levendelagring.

-Kvalitet og bærekraft for miljø og ressurs trekkes også frem som viktige grunner, sier Rita N. Maråk som er ansvarlig for arrangementet.

Teine er fortsatt et lite utbredt redskap i det norske torskefiskeriet, og dette skyldes at fangsteffektiviteten har vært for lav sammenlignet med garn og line. Den støste FoU-utfordringen for teinefisket har derfor vært å gjøe redskapen mer effektiv.

For å møte etterspøselen har både fiskere, FHF gjennom ulike FoU-prosjekter og redskapsindustri jobbet med å finne løsninger som kan være konkurransedyktig til line og garn. Partene mener nå at det kan være grunnlag for å vurdere opp-skalering og kommersialisering.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) inviterer nå fiskere, redskapsindustri, FoU-miljøer og andre interesserte til FoU-seminar for å formidle kunnskapsfronten innen teineteknologi, samt avklare videre FoU-behov med tanke på implementering og kommersialisering.

Formålet med FoU-seminaret er å:

1. Formidle resultater fra FoU innen teineteknologi
2. Kartlegge FoU – behov for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene

AGENDA:

1. Åpning ved Rita Naustvik Maråk, FHF
2. Status FoU teineteknologi
– Svein Løkkeborg, Havforskningsinstituttet
– Lasse Rindahl, Sintef fiskeri- og havbruk
– Leonore Olsen, UiT
3. Erfaring/ utviklingsarbeid teineteknologi ved Anfinn Sjåstad, Escano AS
4. Erfaring med bruk av teine til levendefangst ved Kjell Midling
5. Erfaringer ved fiske med Lofotteina v/ Andre Reinholdsen
6. Gruppearbeid: Hva skal til for å lykkes med implementering/ kommersialisering av teiner som redskap innen torskefiskeriene?
7. Presentasjon av gruppearbeid
8. Avslutning / oppsummering

Tid og sted: 15.05.2014 10- 14.00 Radisson BLU, Gardermoen

Påmelding:Direkte til FHF

Du kan også melde deg på ved å ta kontakt med Rita Naustvik Maråk på mobil 415 64306