Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.12.2018

Takket nei til ministerpost

Var NF-leder i 17 år

Johan J. Toft ville heller lede fiskerne enn å sitte som statsråd for fiskerne. Han takket derfor nei til tilbudet om en ministerpost. Les historien om mannen som gjennom 17 år ledet Norges Fiskarlag.

Det er Grete Annie Mikalsen fra Sømna i Nordland som har skrevet artikkelen du kan lese vedlagt denne saken. Artikkelen er skrevet for «Årboka for Helgeland», ei bok som gis ut hvert år av Helgeland Historielag.

Hun beskriver Johan J. Toft som fiskernes, kystbefolkningens og fiskerinæingens talsmann, med et så stort hjerte for fiskeren og organisasjonen at han altså også takket nei til en plass rundt kongens bord.

Norges Fiskarlag har bidratt med informasjon og bakgrunnsmateriale i arbeidet med artikkelen hennes, og vi får lov å gjengi artikkelen i sin helhet for våre lesere.

Grete Annie Mikalsen er til daglig ansatt ved Foretaksregisteret i Brønnøysund, hvor hun begynte å arbeide i 1988. Hun er styremedlem i Brønnøysund Historielag, medlem av redaksjonskomiteen for Sømna Årbok, styremedlem i Nordnorsk pensjonistskole (NNPS) og er også tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Les artikkelen her: