Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2020

Ta gjerne kontakt med oss!

PS Møter avlyses og utsettes!

Vi oppfordrer nå DEG om å ta kontakt med oss for at vi hurtig skal kunne bistå, gitt den aktuelle situasjonen i samfunnet. Se også informasjon om avlyste møter og arrangement som følge av koronaviruset.

Norges Fiskarlag ber deg som medlem og fisker om å være ekstra våken for at vi kan ha nytte av og behov for dine erfaringer i den rådende situasjonen. Vi er opptatt av at vi skal kunne bistå og ta fatt i problemer og utfordringer så hurtig som mulig, og også å kunne synliggjøre hendelser, erfaringer og kreative løsninger i næringen.

Våre ansatte er i normalt virke, men ikke samlet ved våre kontorsteder. Alle har hjemmekontor for å bidra til å redusere smitterisiko og opprettholde en best mulig beredskap.

Vi har normal kontakt med forvaltningen og våre politikere, bortsett fra at det ikke gjennomføres fysiske møter. Vi får derfor bistått tilnærmet likt med normalsituasjonen.

Ansatte i Norges Fiskarlag kan nås direkte på telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon på vår nettside

Avlyste møter og arrangement 

Som opplyst sist uke er våre velferdsstasjoner stengt etter råd og pålegg fra våre myndigheter, og i første omgang til 26. mars.

Planlagte fiskarmøter i Lofoten ble i samråd med Råfisklaget avlyst før vi fikk annonsert møtene og en rekke møter og konferanser den nærmeste tiden er også avlyst. Det gjelder blant annet Fisk og seismikk i månedsskiftet mars/april og årskonferansen til Sjømat Norge i Bodø 31. mars.

Også nysatsingen Blå uke i Bodø, der Fiskarlaget har vært med i planleggingsgruppen, er avlyst. 

Utover våren er det også fastsatt datoer for salgslagenes årsmøter. Vi henviser til det enkelte laget for oppdaterte vurderinger.

  • Råfisklaget medler 18. mars følgende: Norges Råfisklags årsmøte som skulle gjennomføres i Tromsø 12. og 13. mai 2020 utsettes på ubestemt tid på grunn av den pågående covid-19 (korona) epidemien som vi nå nasjonalt og internasjonalt står oppe i. Det avklares i disse dager hvordan årsmøtet kan gjennomføres i tid, form og innhold innenfor de frister og alternativer som myndighetene tillater. Mulige alternativer kan være et miniårsmøte eller en elektronisk gjennomføring.

 

I Fiskarlaget vil det også komme avklaringer knyttet til når Fiskarlaget Midt-Norges årsmøte vil bli holdt. Etter planen skal møtet holdes på forsommeren. Også Sogn og Fjordane Fiskarlag vil komme tilbake med en avklaring i løpet av mars, knyttet til at deres årsmøte er planlagt gjennomført 11. juni.

Pelagisk forening opplyser at de vil gjennomføre det planlagte årsmøtet 29. april på en todelt måte. De formelle årsmøtesakene holdes via en webløsning den aktuelle datoen, mens fagsakene utsettes til et fysisk møte som planlegges i september.