Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.01.2018

Svangerskap gir leieskipper

Tilpasser deltagerforskriften

-En god tilpasning, mener Fiskarlaget om at Nærings- og fiskeridepartementet endrer deltakerforskriften slik at kvinnelige fartøyeiere kan få dispensasjon fra forbudet mot å bruke leieskipper når de er i fødselspermisjon.

– Det er viktig å legge til rette for at kvinner kan delta i norske fiskerier, også som aktive fartøyeiere. Det ble helt naturlig å åpne for en dispensasjon her. Kvinnelige fartøyeiere som deltar i åpen gruppe må kunne gå ut i fødselspermisjon uten at det går ut over fartøyets inntektsgrunnlag, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i Nærings- og fiskeridepartementet.

Forbud fra 2018

Fra 1. januar 2018 ble innført et alminnelig forbud mot å bruke leieskipper i åpen gruppe. Formålet er å begrense antall fartøy som fisker i åpen gruppe, for å beskytte kvotegrunnlaget for de som ønsker å etablere seg med egen båt. Departementet har imidlertid erfart at forbudet kan slå uheldig ut for kvinnelige fartøyeiere i fødselspermisjon og har derfor bestemt at det skal åpnes for dispensasjon for kvinnelige fartøyeiere i svangerskapspermisjon.

Fiskarlaget gir honnør

-Norges Fiskarlag kan ikke annet enn gi honnør til departementet for dette grepet. Det er en helt naturlig tilpasning av vilkårene i tråd med utviklingen i samfunnet, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at Fiskarlaget på vegne av kvinnenettverket har tatt opp blant annet dette spørsmålet med departementet og at svaret som kommer nå er en naturlig tilnærming og tilrettelegging for at flere kvinner kan se muligheter i næringen.

Antall kvinner øker

– Det var registrert 310 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2017. Dette er en økning fra 273 fra året før. At det nå blir gjort sosiale tilpasninger av fiskernes regelverk tror jeg bare er et ytterligere positivt tiltak til å åpne og tilpasse fiskeryrket ytterligere når det er fornuftige grunner som tilisier at slike tilpasninger bør gjøres, sier Kjell Ingebrigtsen.