03.07.2024

Svakere eksport i juni

Halvårstallene

Norge eksporterte sjømat for 80,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang på 1,6 milliarder kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Selv om det ikke ble verdivekst, har vi lagt bak oss et første halvår som er tidenes nest beste målt i verdi. Det er kun fjoråret som har vært bedre. En svak norsk krone og høye priser på torsk og laks løftet verdien i årets fem første måneder. Veksten stoppet imidlertid i juni, noe som i stor grad er drevet av fallende laksepriser, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i sjømatrådets halvårsoppsummering av eksporten.

– Til tross for nedgangen leverer sjømatnæringen sterke tall med de nest beste halvårstallene noensinne. Like fullt er svekket kjøpekraft i viktige markeder, lavere eksportvolum og økt konkurranse fra andre sjømatnasjoner noe vi må ta på høyeste alvor, blant annet gjennom arbeidet med markedsadgang, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Laks står fortsatt for 70 prosent av den totale verdien av den norske sjømateksporten, så da prisen på fersk hel laks i juni gikk ned med hele 31 kroner sammenlignet med måneden før, hadde det en stor påvirkning på totalverdien, forklarer Chramer.

I tillegg til lavere laksepriser har det i første halvår vært et kvotekutt for flere av Norges villfangede arter. Det har påvirket verdien på torsk, kongekrabbe, sild og makrell.

Fakta om sjømateksporten i første halvår

De største markedene for norsk sjømateksport i første halvår var Polen, Danmark og USA

Canada hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 211 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor

Det ble eksportert sjømat til totalt 144 land i første halvår. Dette er to flere enn første halvår i fjor

Dette er de 10 største artene i første halvår målt i verdi

 • Laks: 56,3 mrd (-3%)
 • Torsk: 6,8 mrd (-6%)
 • Ørret: 2,9 mrd (+27%)
 • Sei: 1,9 mrd (-6%)
 • Sild: 1,7 mrd (-8%)
 • Makrell: 1,6 mrd (-19%)
 • Hyse: 1,0 mrd (+1%)
 • Reker: 0,8 mrd (+17%)
 • Snøkrabbe: 0,7 mrd (+48%)
 • Lodde: 0,5 mrd (+19%)

Dette er de 10 største destinasjonslandene i første halvår målt i verdi

 • Polen: 7,3 mrd (0%)
 • Danmark: 7,2 mrd (-6%)
 • USA: 6,3 mrd (-8%)
 • Nederland: 5,1 mrd (+1%)
 • Frankrike: 5,0 mrd (-11%)
 • Spania: 4,5 mrd (+2%)
 • Storbritannia: 4,2 mrd (+0%)
 • Kina: 4,2 mrd (-3%)
 • Italia: 3,8 mrd (-4%)
 • Portugal: 2,8 mrd (+1%)

Sjømateksporten i juni

Eksportverdien i juni endte på 12,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 2,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

Verdien falt med 1,6 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Nedgang for fersk torsk

Norge eksporterte 28 450 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår.

Med lavere kvoter har også landingene av fersk torsk falt mye i første halvår. Det har medført en stor nedgang i eksportvolumet.

– Dette er den laveste eksportverdien for fersk villtorsk i et første halvår siden 2015, mens vi må helt tilbake til 2011 for å finne et lavere eksportvolum, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Det er likevel flere lyspunkter som trekkes frem av Sjømatrådet, blant annet vises det til at varmere temperaturer og fotballstemning trekkes frem når det gjennom sommeren forventes vekst i den britiske varehandelen. Om få dager vil britene også velge sin neste regjering.

– Til tross for lavere torskekvoter, er det positivt å se styrken i det norsk-britiske sjømatsamarbeidet, med opprettholdt markedsposisjon og vekst i norsk eksport av fryst hel torsk til Storbritannia, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

Også saltfisk-andelen av torskeeksporten er positiv. Den har ikke vært høyre siden 2011.

Les detaljene om eksporten første halvår hos Norges sjømatråd