Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.02.2020

Svært matnyttig dag!

Ringvirkninger i Florø

-Vi fikk vist frem fiskerinæringas betydning på kysten, og fikk svært god respons fra de rundt 30 i salen. Det sier daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag etter ringvirkningsseminaret i Florø onsdag.

-Norges Fiskarlag har innsett at vi må være mer frampå og vise frem næringen vår. Vi har derfor satt oss som mål å holde seminarer rundt om i landet der vi retter oss mot forvaltningen og politikerne og får synliggjort enda bedre hvem vi er, hvordan vi fungerer og hva vi bidrar med i lokalsamfunnet, sier Henriette Skaar.

I Florø deltok representanter for Vestland fylke, Havnevesenet og flere lokalpolitikere og ordførere, samt Frida Melvær (H), som er stortingsrepresentant fra regionen.

Ringvirkningsseminaret ble arrangert i et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og Norsk Villfisk som er overbygning for de fem fiskesalgslagene i landet.

Henriette Skaar sier deltagerne fikk et tredelt program der både organisasjonene, de aktive fiskerne og rederne, samt bedrifter i leverandørleddet fikk presentert seg overfor deltagerne.

 

Fornøyde ordførere

To av Arbeiderpartiets sentrale folkevalgte (bildet over) var godt fornøyd etter seminaret.

-Dette var midt i blinken for meg, både matnyttig og en gavepakke kan du si, oppsummerte varaordfører Siri Sandvik i den nye Stad kommune.

Sandvik tilhørte gamle Eid og er i den nye kommunen plutselig blitt en stor kyst- og fiskerikommune.

-Det aller meste er nytt for min del, selv om vi har noe sjømatrelatert i min gamle kommune, påpeker hun.

Partikollega Ann Kristin Førde i Bremanger har på sin side god erfaring som kystkommune.

-For min del handler det om at jeg er ny som ordfører. Derfor var dette en veldig nyttig og interessant formiddag og en god oppdatering hvordan fiskerinæringen og leverandørindustrien skaper ringvirkninger.

 

Pantsatte for å satse

Håkon Inge Mjånes driver «Stormhav» og fortalte hvordan de tre eierne har bygget opp selskapet fra 2005 og frem til i dag.

Bremanger-karene har gått fra å pantsette hus og hjem og ha tre arbeidsplasser og til at de i dag venter på nytt fartøy, bygget lokalt ved Stadyard.

Den nye båten er en kombinert garn- og linebåt på 28 meter og skal gi arbeid til i alt 24.

Mjånes benyttet også anledningen til å både å rose og utfordre politikerne og forvaltningen.

Han er selv brukerrepresentant i Bremanger havn og benyttet anledningen til å si hvor viktig det er å ha en god havn å gå til.

-Vi vil jo være mest mulig på sjøen. Men – vi trenger en god base og en god havn for å lagre og vedlikeholde utstyr, fangst og drive enkelt vedlikehold.

Bildetekst: Håkon Inge Mjånes under presentasjonen han holdt i Florø

 

Overrasket over egne tall

-Det som imponerer er også at flertallet av deltagerne er så tydelige på at de har lokalt fokus, både på ansettelser, kjøp og leveranser. Dette var en artig konkretisering i seminaret, sier Henriette Skaar.

Hun viser til at det i næringen blir sagt at mange er bevisst på å pløye tilbake i lokalsamfunnet.

-Seminaret viser med all tydelighet at dette er tilfelle, poengterer hun.

Flere uttrykte også overraskelse over hvilke tall de kommer opp med når de analyserer effekten av de handlingene de gjør me hensyn til innkjøp av varer og tjenester lokalt.

 

Vi tar med noen eksempler her:

 • Møreforskning har analysert virksomheten til Stadyard og kommet frem til at hver av deres opp mot 40 ansatte bidrar til 5,4 nye arbeidsplasser i underleverandørsegmentet; altså mer enn 200 arbeidsplasser i andre bedrifter.
 • Rederiet «Fiskebas» handlet i 2019 for 8,4 millioner utenom skatter og avgifter hos 36 selskaper i Florø.
 • DnBs ringvirkningskalkulator (ekstern link) viser at Selstad bidro med 115,1 millioner i skatter og avgifter i 2018. Dette tilsvarer 24 lærerårsverk, 32 i politiet, 25 hjertetransplantasjoner og 7 kommunale krisesentre.
 • Rederiet Bluefin med sju ansatte omsatte for 27 millioner i 2019 og har en bevisst policy på å levere lokalt, gjøre innkjøp lokalt og å satse på lokale ansatte.
 • Tall fra SINTEF viser at hver fisker bidrar til 2,1 nye arbeidsplasser i verdikjeden. Totalt er det drøyt 11 000 fiskere i Norge og om lag 30 000 sysselsatt i fiskerinæringen.

 

Disse deltok med innlegg i ringvirkningsseminaret:

 • Norges Fiskarlag, Jan-Erik Indrestrand
 • Sogn og Fjordane Fiskarlag, Henriette Skaar
 • Vest-Norges Fiskesalgslag, Bjørn Kvalheim
 • Fisker Håkon Inge Mjånes
 • Selstad AS, Marit Selstad
 • Rederiet Fiskebas, Siv Madsen
 • Rederiet Vestfart, Jan Torvanger
 • Rederiet Bluefin, Linn Nekkøy
 • Stadyard AS, Glenn Paris

Bildetekst: Deltagere og innledere samlet på kaia i Florø