Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.09.2014

Svært lusebekymret

Forskning underbygger frykt

Et uavhengig forskningsarbeid ved IRIS i Stavanger viser at kun små mengder skal til før skalldyr tar skade og dør av medisiner som brukes i behandling av lakselus. – Dette er svært bekymringsfullt og synes å være i tråd med det våre medlemmer opplever når de tar fangster ved oppdrettsanlegg, sier seniorrådgiver Knut Eriksen i Fiskarlaget.

Årlig brukes det flere tonn medisiner i havbruksnæringen. Kvantumet har de siste årene økt og i 2013 ble det registrert et forbruk på nær 8,5 tonn.

-Vi i Fiskarlaget har i en årrekke satt store spørsmålstegn ved havbruknæringens praksis i bruk av ulike typer medisiner og avlusningsmidler. Det er på den ene siden flott at dette nå blir dokumentert, samtidig som det jo også er urovekkende at fiskernes tilbakemeldinger blir bekreftet, sier Eriksen.

Knut Eriksen sier det nå er viktig at denne saken blir fulgt opp både politisk og av de ulike partene i sjømatnæringen.

-Verken vi eller havbruksnæringen er tjent med negativ oppmerksomhet knyttet til denne saken og derfor tror jeg det er lurt å søke løsninger som reduserer medisinbruken og hindrer skadelige effekter på miljøet, påpeker Knut Eriksen.

Forskningen er gjort i laboratoriet til IRIS i Stavanger og er omtalt i en artikkel hos NRK.