Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2023

Suksesshistorie i Vestvågøy

Tok grep om avfall

God håndtering av miljøfarlig avfall knyttet til fiskeri er en stående utfordring. I Lofotkommunen Vestvågøy har samarbeid med næringen bidratt til gode resultater.

Havnesjef Kjell Jakobsen hilser hjertelig på Roger Fredriksen ved Ballstad Slip.

De to har i mange år hatt et tett samarbeid om det svært viktige miljøtilbudet på Ballstad.

Kommunen har tilrettelagt for at det står en stor kontainer der fiskerne kan få levert alt fra motor- og hydraulikkoljer til frostveske, samt batterier og annet miljøavfall.

– Vi så at kommunen måtte ta grep, sier Jakobsen. 

Utfordringen ble ikke så stor med å få et tilbud på plass.

– En prat og en avtale med Ballstad Slip kom på plass – og nå leveres det adskillige tusen liter hvert år fra mottakspunktet på Slipen, forteller Roger Fredriksen.

Skryt, og litt refs

– Vi tilrettelegger for forsvarlig og god håndtering av miljøavfall. Det vi tar imot blir sendt videre til selskapet Østbø som sørger for håndtering av de ulike fraksjonene, opplyser Fredriksen.

De to samarbeidspartnerne omtaler samarbeidet som en liten suksesshistorie om hva som er mulig å få til når kommunen, næringslivet og fiskerne finner hverandre.

– Vi har mange hundre anløp i løpet av et år bare med leveranser knyttet til såkalt sloppvann, altså oljeholdig vann – samt ulike oljeprodukter, frostvæske og batterier.

Roger Fredriksen sier mange fiskere overleverer returavfall ved å oppsøke ansatte på slipen direkte, mens dessverre noen få også bare setter kanner og annet der det passer seg på området til slipen.

– Det er jo ikke ønskelig, og heller ikke lurt av hensyn verken til miljøet eller sikkerhet for dem som skal ta avfallet videre, påpeker Fredriksen.

Han sier det er et ganske tydelig generasjonsskille mellom yngre og eldre yrkesfiskere når det kommer til miljø.

– Ja, det er definitivt ungdommen som er i førersetet, slår han fast, men er samtidig rask til å påpeke at de fleste nå forstår og gjør det de kan for å hindre griseri.

Angeline Wårheim ved en av de to kommunale kontainerne som også er utplassert i samarbeid med næringslivet i Stamsund.

Koster, men bare litt

Svært mange kommuner har på langt nær et slikt tilbud som Vestvågøy kommune.I tillegg til Ballstad, har også Stamsund og Leknes godt merkede mottakskontainere.

– Dette gjør at vi kan sørve flåten av besøkende og fastboende på en god måte, påpeker havnesjefen.

Havnekonsulent Angeline Wårheim skyter inn at det heller ikke er avskrekkende kostnadsnivå på tjenesten.

-Kommunens tilbud er etablert etter selvkostprinsippet. Ved havneanløp er det en kostnad knyttet til kaivederlag/farvannsavgift, med et tillegg på renovasjon på 74 kroner per døgn, opplyser hun.

Arbeider for medlemmene

Fiskarlaget har også tidligere sett på løsningene i Vestvågøy, og våre utsendte gjør dette på nytt nå, samtidig som vi skal delta på fiskerimessa Lofotfishing i Kabelvåg.

– Hensikten er å se hvordan vi som organisasjon helhetlig kan være med på å tilrettelegge for at våre medlemmer får et så bra og fornuftig miljøretursystem som mulig i våre havner, påpeker Marit Hiim Haugseth.

– Det er svært nyttig å se hva som er gjort i Vestvågøy, og som organisasjon er vi opptatt av at dette er løsninger og tilbud som må bygges ut også andre steder. 

Roger Fredriksen skyter kjapt inn at han husker tiden før det var skikkelig og offentlig søppeltømming i Norge.  

– Jeg tror vi alle ser at når gode system er på plass, så blir også dette brukt. Så kan du dra en sammenlignende linje til det tilbudet vi har her på Ballstad – da blir det enkelt å skjønne hva som må til, sier han.

Det velkjente bygget og dekoren ved Ballstad Slip ruver godt ved siden av kontaineren, som er utplassert for å bidra til at også miljøstandarden også er høy i Vestvågøy.

Må utvides

Marit Hiim Haugseth sier Fiskarlaget arbeider for å ha en helhetlig og bredest mulig profil på miljøområdet.

– Vi lanserte en oppdatert handlingsplan sist sommer. Målsettingen er at vi viser at vi som næring tar og forstår vårt ansvar. Vi må arbeide for at ingen fiskere kaster noe som helst på sjøen, slik det var vanlig å gjøre for alle tidligere.   

Hun mener det er viktig å få frem at fiskerne har et selvstendig ansvar for å begrense og hindre at avfall og utstyr går på havet.

– Noe kan man ikke gjøre noe med – som når fiskeutstyr skades eller mistes, men aktiv og bevisst forurensning håper vi er noe som hører historien til, sier hun.

Norges Fiskarlag har det siste halvåret samarbeidet med Handelens Miljøfond om en kampanje med fokus på å ta vare på avkapp.

– Kampanjen er godt mottatt. Nå er vi opptatt av å bidra til gode løsninger for våre medlemmer også når det gjelder kommende krav til håndtering og resirkulering av redskaper og emballasje som brukes i næringen. Dette må bli gode og fornuftige løsninger som gjør det lett å være fisker, akkurat som Roger Fredriksen peker på i forhold til hvordan søppelhåndtering nå er helt innarbeidet for husholdningene i motsetning til bare for noen tiår siden, avslutter Marit Hiim Haugseth.