Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.06.2018

Styrk markedsarbeidet

Øk eksportavgiften

-Norges Fiskarlag stiller seg bak Sildelaget i deres utspill om at markedsarbeidet for sild og makrell må styrkes. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Markedsføringen av pelagiske arter blir finansiert gjennom eksportavgiften, som de siste årene er redusert fra 0,75 % til 0,3 prosent.

-Dagens innslagspunkt for avgiften innebæres i praksis at pelagisk næring står uten fellesmidler til markedsføring gjennom Sjømatrådet i løpet av kort tid. For oss er dette en uforståelig håndtering av en velfungerende system, som for øvrig også  utenlandske aktører misunner oss i Norge, sier Ingebrigtsen.

Norges Sildesalgslag har i et utspill fra administrerende direktør Paul M. Oma kommet med sitt syn i saken etter at Nærings- og fiskeridepartementet på Sildelagets årsmøte slo fast at det ikke er politiske planer om å endre avgiften.

Les hele Sildelagets innspill i denne lenken (ekstern lenke)