Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2018

Studenter møter næringen

Bootcamp i Måløy

Studenter fra hele landet skal den neste uken bli kjent med sjømatnæringen under årets andre av tre bootcamper i regi av Sett sjøbein. Fiskarlaget er en av aktørene som skal delta.

Studenter fra en rekke studieretninger deltar når Sett sjøbein onsdag ønsker velkommen til Måløy og årets andre møtepunkt for studenter fra høyskoler og universitet.

Studentene som deltar er alle komme så langt i sine studier at de nå er på masternivå.

God bredde

– Vi har valgt ut tjue topp motiverte studenter som får bli med denne gangen. Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, hvor studentene får innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber, selv om de fleste av dem ikke har studert tradisjonelle marine fag, sier leder i Sett Sjøbein, Janita Arhaug.

Sett Sjøbein skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet arrangere tre bootcamper i ulike landsdeler i 2018, og Måløy og Sogn og Fjordane er arena i dagene 13.-19. september.

Artig og nyttig

En av dem som skal møte studentene på vegne av næringen er daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

-Jeg ser frem til å møte studentene og synes det er flott å få være med på å vise frem fiskerienes plass i sjømatnæringen. Dette er unge mennesker som vi fort kan møte igjen som morgendagens ressurser i næringen. Det er både flott å få en slik anledning til å møte studentene og å få delta sammen med andre aktører i næringen på et slikt arrangement, sier Henriette Skaar.

Vinner kåres av fiskeriministeren

Etter to dager med bedriftsbesøk og presentasjoner blir studentene satt sammen i fem tverrfaglige grupper som skal konkurrere om å finne den beste innovative løsningen på en viktig utfordring for næringen. Løsningsforslagene skal leveres innen 48 timer.

Studentene får også veiledning av folk fra næringen, og et islandsk selskap som heter Icelandic Startups, som er ekspert i å trene opp gründerbedrifter.

Gruppene skal presentere sine løsningsforslag ved å levere en forretningsrapport, og presentere denne for en fagjury. Studentene skal igjen i ilden og presentere sine løsningsforslag på en fiskeri- og havbrukskonferanse i regi av Måløy Vekst 18. september, og der skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåre vinneren.

-Jeg håper og tror at bootcampen kan være med på å styrke rekrutteringen til sjømatnæringen, for vi trenger flere flinke folk. Samtidig er det viktig at næringen lytter til de unge, og jeg håper mange bedrifter har mulighet til å delta på konferansen i Måløy, sier Nesvik.

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som sammen med NFD finansierer prosjektet.

For mer informasjon, kontakt Sett Sjøbein v/Janita Arhaug, tlf 922 50 970, e-post: janita@fhf.no