Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.07.2014

Struktursvar i høst

Les høingssvarene

Høingsfristen for strukturkvoteordning for den minste kystflåten gikk ut 4. juli og Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det er mottatt en rekke innspill til høingen. Departementet ser for seg en avklaring i saken i løpet av høsten.

Denne saken gjelder hvorvidt det skal åpnes for at det også for fartøy under 11 meter skal være mulig å slå sammen flere fiskekvoter på samme fartøy, såkalt strukturering.

Meningene i saken er delt og Nærings- og fiskeridepartementet har på sitt nettsted tilrettelagt for at høingessvarene som er sendt inn fra ulike aktøer nå kan leses i sin helhet.

Du kan klikke deg direkte til høingssiden og lese innspillene fra de ulike aktøene.