Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.05.2019

Strand Aasnæs styreleder

Nytt FHF-styre

Janne-Grethe Strand Aasnæs i Strand Rederi er oppnevnt som ny styreleder i FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinanisering. Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen fortsetter i styret, som er oppnevnt for to år.

Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år.

Det nye styret består av:

  • Janne-Grethe Strand Aasnæs, Strand havfiske; styreleder
  • Edmund Johannes Broback, Brødrene Karlsen; nestleder
  • Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood; styremedlem
  • Øyvind Oaland, Mowi; styremedlem
  • Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag; styremedlem
  • Elin Tveit Sveen, Marø havbruk; styremedlem
  • Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd; styremedlem
  • Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket; 1. varamedlem
  • Siv Lisabeth Grure, Pelagia; 2. varamedlem