Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.05.2019

Straks reguleringsmøte

Bergen 6. juni

Fiskeridirektøren inviterer torsdag 6. juni til det årlige vårmøtet om fiskerireguleringene. Reguleringsmøtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen. Fiskarlaget tar sikte på å delta med sju representanter i møtet.

Reguleringsmøtet er Fiskeridirektørens arena for å orientere om utviklingen i enkelt-fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer med interesseparter.

– Møtet er en av to årlige slike arenaer og et viktig møte for oss som representerer yrkesfiskere, sier Fiskarlagets saksansvarlige på reguleringer, Jan Birger Jørgensen.

Fiskarlagets delegasjon til møtet er satt sammen av tillitsmenn og administrativt ansatte med bred erfaring og kunnskap om ulike fiskerier.

Norges Fiskarlags innspill til møtet er vanligvis behandlet av Landsstyret i forkant, og sendes over til Fiskeridirektøren og kan i sin helhet leses i oversikten som publiseres på Fiskeridirektoratets nettside i dagene før møtet.
Fiskeridirektøren synliggjør fortløpende saksinformasjon om hvilke fiskerier som vil bli behandlet og hvilke innspill som er kommet til reguleringsmøtet. Se vedlagte oversikt (ekstern link). 

Adgangen til å delta på reguleringsmøtet er begrenset. Det er kun representanter for organisasjonene som har adgang til å stille på møtet. Privatpersoner har ikke adgang til å delta, opplyser Fiskeridirektoratet på sin nettside.