30.06.2023

Stort nedtrekk på reke

– Dramatisk for flåten

Norge og EU enig om rekekvoten i Skagerrak for 2023-2024. – Dramatisk situasjon for rekeflåten i sør, sier lederen i Fiskarlaget.

Norges Fiskarlag viser til at Norge og EU fredag har inngått avtale om rekekvoten i Skagerrak for perioden 1. juli 2023-30. juni 2024. Det er satt en kvote på 6 076 tonn.
Den norske kvoten i Nordsjøen og Skagerrak blir i alt på 3 530 tonn, ifølge forskriften som fredag kom fra Fiskeridirektoratet J-107-2023.

Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø er tilfreds med at Norge og EU har kommet til enighet om en avtale, men det lave kvotenivået er svært alvorlig for rekeflåten i sør, hvor mange av fartøyene har et ensidig driftsgrunnlag i rekefisket.

Hovedårsaken til den lave rekekvoten skyldes at det internasjonale rådet for havforskning, ICES har foretatt en metoderevisjon av bestandsberegningen, noe som har ført til nye referansepunkter og en nedjustert gytebestand som nå er estimert til å ligge under det kritiske Blim-nivået.

Signalene fra ICES er at det fortsatt må påregnes svak rekruttering, med påfølgende lave kvotenivåer de nærmeste årene. Også kvoteåret er nå endret, slik at det gjelder fra 1. juli til 30. juni. Fiskarlaget har vært en pådriver for denne endringen for å komme bort fra en situasjon med en to-trinns kvotefastsettelse.

– Den nye bestandsvurderingen og kvoterådet fra ICES kom svært overraskende på rekefiskerne, og vi har problemer med å se at bestandssituasjonen faktisk er så svak som ICES gir uttrykk for, sier Kåre Heggebø.

Fiskarlaget vil derfor gå nøye gjennom kvoterådet og metodikken som ligger til grunn for bestandsberegningen.

Kåre Heggebø sier at Norges Fiskarlag umiddelbart vil be om et møte med Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran for å drøfte den dramatiske situasjonen for rekeflåten.

– Fiskarlaget ser det som helt nødvendig at det må etableres ekstraordinære tiltak og ordninger for denne flåten, og Fiskarlaget er allerede i gang med å vurdere flere alternativer og innspill i en slik prosess, opplyser Kåre Heggebø.