Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2020

Stor konferanseinteresse

Mer enn 250 i Tromsø

Mer enn 250 deltar på «Kyst, fisk og framtid» i Tromsø, som setter søkelys på like konkurransevilkår og målsetningen om å bidra til en mer åpen debatt for en transparent og ryddig næring.

– Sjømatnæringa har masse å være stolt av. Vi leverer sjømat som etterspørres verden over. Vi har verdensledende teknologi og en forvaltning av fiskeressursene som ofte løftes opp som eksempel til etterfølgelse. Likevel må vi erkjenne at ikke alt som skjer i næringa tåler dagens lys. Derfor er denne konferansen viktig.

Det sa konferansier Maja Bævre-Jensen, kommunikasjonsrådgiver i FHF- Fiskeri- og  havbruksnæringens forskningsfinansiering, da hun ønsket velkommen til dagsmøtet.

Ønsker ryddig næring

Mer enn 250 er påmeldt til konferansen som holdes i et samarbeid mellom FHF, Nofima og næringsorganisasjonene Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord. Arrangørene inviterer til et tettpakket program (link til program) og vil fremheve og peke på at det i alle ledd i næringen må være like og rettferdige konkurransevilkår.

– I dag setter vi konkurransevilkår og ømtålige problemstillinger knyttet til brudd på normer og regler for bærekraftig forretningsdrift på dagsorden, og vi vil belyse både land og sjøsiden, påpekte Maja Bævre-Jensen.

Hun viste til at konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskaping, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Gjennom programmet skal en rekke tema belyses, som kvalitet, arbeidsvilkår og kontroll. Konferansen har som målsetning å bidra med kunnskap om denne typen problemstillinger og være med på å skape en god og kunnskapsbasert debatt.  

– Vi må diskutere og forstå hvordan vi best kan få ryddet opp i næringa og ryddet tvilen av veien. Dette handler om hvilken fiskerinasjon vi ønsker å være, understreket Bævre-Jensen i sin innledning.

Bred deltagelse

Konferansen blir også den første store arenaen for den nye fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen. Sammen en rekke politikere både fra det lokale, regionale og nasjonale nivået deltar den ferske ministeren i Tromsø.

Deltagerlisten er forøvrig bredt sammensatt, med representanter fra utøversiden i næringen, forvaltningen og myndighetene.

Bygger «standing»

Konferansen arrangeres for andre gang. Første «kyst, fisk og framtid» ble holdt i Tromsø i november 2018. Arrangørene har et ønske om å medvirke til at konferansen har og får betydning også ut over selve konferansedagen. 

Det pekes på at samarbeid og dialog mellom land- og sjøsiden er av stor betydning for utviklingen i næringen og at denne og tilsvarende møteplasser har betydning for hvordan næringen oppfattes i det øvrige samfunnslivet.