Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.09.2017

Stopper ikke leppefisket

Opprettholder HI-rådet

Fiskeridirektoratet viser til mange henvendelser fra fiskere som fisker etter leppefisk som lurer på om det blir innført en midlertidig stopp i fisket. Fiskeridirektoratet viser til årets regulering med fartøykvoter og stopper ikke fisket. 

I år er det ikke avsatt totalkvoter for leppefisk slik det var i fjor. I stedet ble det fastsatt en kvote på 75.000 fisk per fartøy. Og totalkvoter fører til en viss form for kappfiske der det gjelder å fiske mest mulig per fartøy før fisket blir stoppet.

I år ønsket Nærings- og fiskeridepartementet å forlenge sesongen slik at fiskerne kunne planlegge driften bedre og oppdretterne kan få leveranser av leppefisk i en lengre periode ved å regulere fisket med fartøykvoter.

– Vi har bedt Havforskningsinstituttet gi oss et faglig råd knyttet til en eventuell midlertidig stopp i fisket med bakgrunn i bærekrafthensyn. Instituttet sier de ikke kan gi oss et oppdatert råd og opprettholder rådet fra i vinter. Vi har derfor kommet til at fisket får fortsette uten en midlertidig stans i fisket, sier direktør Aksel Eikemo i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet. 

– Dette var en god avgjørelse, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen. 

Må varsles i god tid
Det har vært et godt fiske etter leppefisk i år, spesielt på Vestlandet der det er så langt er landet nær 10 millioner leppefisk. De dominerende artene er bergnebb og grønngylt.

– En midlertidig stans i fisket vil måtte være vitenskapelig begrunnet og varsles i god tid slik at fiskerne skal få tid til å håndtere redskap og fisk som står i ventemerder i påvente av levering. Men Fiskeridirektoratet følger fisket etter leppefisk nøye ut over høsten og har god dialog med både næring og forskning, sier Eikemo. 

Les hele denne saken hos Fiskeridirektoratet her.